HE 122/2004

HE 122/2004

laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.06.2004 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 28.06.2004

Käsittely päättynyt 17.11.2004 TaVM 20/2004 vp

Käsittelyvaiheet

09.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

09.09.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

23.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

- lakimies Mikko Määttä, Vakuutusvalvontavirasto

- toimistopäällikkö Jari Virta, Rahoitustarkastus

- ylitarkastaja Päivi Turunen, Vakuutusvalvontavirasto

- apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kuluttajavirasto

24.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys (K)

- johtaja Lea Mäntyniemi, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (K)

- yksikön johtaja Heikki Alanen, Nordea Pankki Suomi Oyj (K)

05.10.2004

Pyydetty lisäselvitys:

- oikeusministeriön vastine valiokunnan saamiin lausuntoihin.

28.10.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

10.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos I ja II

17.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 20/2004 vp

​​​​