HE 122/2007

HE 122/2007

laiksi työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.10.2007

Käsittely päättynyt 06.11.2007 StVM 12/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Jari Peura, työministeriö

- tarkastusyksikön päällikkö Niina Jussila, Vakuutusvalvontavirasto

- toiminnanjohtaja Juhani Talonen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.11.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 12/2007 vp

​​​​