HE 122/2008

laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2008 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 22.09.2008

Käsittely päättynyt 13.11.2008 LiVM 15/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

16.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jorma Koivunmaa, Viestintävirasto (K)

- lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom (K)

- lakimies Jaakko Turunen, Keskuskauppakamari (K)

21.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Anna Tsakirakis, DNA Oy (K)

- johtava lakimies Anne Vainio, Elisa Oyj (K)

- lakimies Joel Kajas, Finnet-liitto ry (K)

- kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj (K)

23.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.11.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 15/2008 vp