HE 122/2009

HE 122/2009

laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.09.2009 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 09.09.2009

Käsittely päättynyt 04.11.2009 SiVM 9/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Merja Leinonen, opetusministeriö

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kouluneuvos Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

- pääsihteeri Heikki K. Lyytinen, Koulutuksen arviointineuvosto

13.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, professori Riitta Pyykkö, korkeakoulujen arviointineuvosto (K)

- erityisasiantuntija Maisa Lovio, Suomen Kuntaliitto (K)

14.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Koulutuksen arviointineuvosto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

21.10.2009

Epävirallinen keskustelu

23.10.2009

Valmistava keskustelu

04.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

​​​​