HE 122/2010

HE 122/2010

vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 66/2009LA 16/2010LA 60/2010

Käsittelyyn yhdistettyHE 258/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 30.11.2010 VaVM 47/2010 vp

Käsittelyvaiheet

17.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.09.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

30.11.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

30.11.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 66/2009 vp, LA 16/2010 vp, LA 60/2010 vp

Valmistunut:

- VaVM 47/2010 vp

Verojaosto

17.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Fransiska Pukander, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Timo Annala, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Helena Hynynen, Verohallinto

- ylitarkastaja Matti Merisalo, Verohallinto

28.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- osastopäällikkö Tomi Viitala, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- verotuksen erityisasiantuntija Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

- tutkimuspäällikkö Eugen Koev, Akava ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssialan Keskusliitto (K)

29.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

24.11.2010

Valmistava keskustelu

26.11.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 258/2010 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

30.11.2010

Yleiskeskustelu

- korjattu mietintöluonnos.

​​​​