HE 122/2011

eduskunnalle ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 29.11.2011 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 29.11.2011 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 29.11.2011 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 30.11.2011

Käsittely päättynyt 10.04.2012 HaVM 6/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

01.12.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Mia Spolander, ulkoasiainministeriö, ihmisoikeustuomioistuin- ja sopimusasioiden yksikkö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- puheenjohtaja Susanna Huovinen, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (K)

02.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö, poliisiosasto (K)

- sisäasiainministeriö, maahanmuutto-osasto (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

08.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikostarkastaja Jari Nyström, sisäasiainministeriö, rajavartiolaitoksen esikunta (K)

- ylitarkastaja Berit Kiuru, Maahanmuuttovirasto (K)

- rikoskomisario Jouko Ikonen, keskusrikospoliisi (K)

- valtionsyyttäjä Anu Mantila, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 3/2012 vp

09.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Petra Kjällman, Rikosuhripäivystys, edustaen myös Pro-Tukipiste ry:tä (K)

- ylitarkastaja Måns Enqvist, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- lakimies Liisa Välimäki, Pakolaisneuvonta ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

27.03.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 6/2012 vp

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys.

29.03.2012

Jatkettu valmistava keskustelu

10.04.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 6/2012 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 29.11.2011

Käsittely päättynyt 07.03.2012 LaVL 3/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.12.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Mia Spolander, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Heidi Kankainen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Tero Mikkonen, sisäasiainministeriö (K)

- valtionsyyttäjä Anu Mantila, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

14.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Jaana Helander, Helsingin käräjäoikeus (K)

- rikoskomisario Jouko Ikonen, keskusrikospoliisi (K)

- rikostarkastaja Jari Nyström, Rajavartiolaitoksen esikunta (K)

- ylitarkastaja Måns Enqvist, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

21.02.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön täydentävä lausunto.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.03.2012

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

Yleiskeskustelu

07.03.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 3/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 30.11.2011

Käsittely päättynyt 22.03.2012 TyVL 6/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

30.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Mia Spolander, ulkoasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Tero Mikkola, sisäasiainministeriö (K)

- rikostarkastaja Jari Nyström, sisäasiainministeriö (K)

- hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jouni Lemola, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Måns Enqvist, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

22.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Tanja Välke, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Marja Kaasalainen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- ylitarkastaja Anni Valovirta, Maahanmuuttovirasto (K)

- pääsihteeri Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

- vt. toiminnanjohtaja Natalie Gerbert, Monika-Naiset liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen, Pro-tukipiste ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

02.03.2012

Merkitty saapuneeksi

- SM / Rajavartiolaitoksen esikunta

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (K)

06.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Minna Viuhko, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) (K)

- sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantu Pia Oksanen, Amnesty International, Suomen osasto ry (K)

13.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet,

- ulkoasiainsihteeri Pasi Kokkonen, ulkoasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pro-tukipiste ry (K)

16.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Euroopan neuvoston valtuuskunnan puheenjohtaja Susanna Huovinen, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (K)

- kansainvälisten asiain sihteeri Maria Fagerholm, eduskunta

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.03.2012

Yleiskeskustelu

22.03.2012

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriö

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 6/2012 vp