HE 123/2009

laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.09.2009 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Lakivaliokunta lähettänyt 27.11.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 23.09.2009

Käsittely päättynyt 14.04.2010 LaVM 5/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K)

15.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos Risto Jalanko, Helsingin hovioikeus (K)

- käräjätuomari Pasi Kumpula, Helsingin käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Jukka Jaakkola, Suomen tuomariliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vaasan hovioikeus (K)

- Tampereen käräjäoikeus (K)

16.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laamanni Jyrki Kiviniemi, Lapin käräjäoikeus

- asianajaja Jouko Pelkonen, Suomen Asianajajaliitto (K)

- oikeusaputoimen johtaja Liisa Vehmas, Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

- puheenjohtaja Ilpo Salokannel, Suomen Haastemiehet JHL ry (K)

21.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kihlakunnanulosottomiehet ry

03.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry

04.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

10.11.2009

Valmistava keskustelu

26.11.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

27.11.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

Pyydetty lausunto:

- PeV

12.03.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 9/2010 vp.

08.04.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

14.04.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 5/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 01.12.2009

Käsittely päättynyt 11.03.2010 PeVL 9/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.12.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

02.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Jussi Karttunen, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.03.2010

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 9/2010 vp