HE 123/2013

HE 123/2013

eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 06.11.2013 TyVM 8/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sari Alho, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- puheenjohtaja Paavo Kolttola, Aseistakieltäytyjäliitto ry (K)

22.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Mikko Reijonen, Siviilipalveluskeskus (K)

25.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lapinjärven JHL ry:n luottamusmies Ari Niemisen ja Lapinjärven siviilipalveluskeskuksen luottamusmies Sari Nurmen yhteinen lausunto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- siviilipalveluskeskus

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 8/2013 vp

​​​​