HE 124/2005

HE 124/2005

kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 109/2005

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 06.10.2005 StVM 14/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

30.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Marjukka Turunen, Kansaneläkelaitos (K)

- lakiasiainpäällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

- toiminnanjohtaja Veronica Fellman, Valtakunnallisten Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunta VENKin edustajana (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

06.10.2005

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 109/2005 vp

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 14/2005 vp

​​​​