HE 124/2012

HE 124/2012

eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.10.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.10.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 09.10.2012

Käsittely päättynyt 05.12.2012 LaVM 15/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Jussi Karttunen, oikeusministeriö (K)

- tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö

11.10.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus (K)

- hallintojohtaja Tarja Honkanen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeus (K)

- ylijohtaja Eero Mantere, Patentti- ja rekisterihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hallinto-oikeus

12.10.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön muistio.

19.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus (K)

- asiantuntija Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- lainopillinen asiamies Anja Tuomola, Suomen Yrittäjät ry (K)

- sihteeri, eurooppapatenttiasiamies Matti Brax, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Viestinnän Keskusliitto ry (K)

23.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Pauliine Koskelo, korkein oikeus (K)

- oikeusneuvos Jukka Sippo, korkein oikeus (K)

- asianajaja Ben Rapinoja, Suomen Asianajajaliitto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Teknologiateollisuus ry (K)

24.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Marcus Wiklund, Sanoma Oyj (K)

- General Manager, Intellectual Asset Management Timo Vuorimies, Wärtsilä Oy Abp

- projektinjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) (K)

25.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin käräjäoikeuden täydentävät lausunnot.

26.10.2012

Merkitty saapuneeksi

- Wärtsilä Oy Abp:n muistio.

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

06.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry (K)

08.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Niklas Bruun, (K)

- professori Antti Jokela, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Journalistiliitto ry (K)

- Suomen Muusikkojen Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Asianajajaliiton muistio.

15.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Jussi Karttunen, oikeusministeriö (K)

30.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Jussi Karttunen, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

30.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 33/2012 vp

04.12.2012

Epävirallinen keskustelu

05.12.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 15/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.10.2012

Käsittely päättynyt 29.11.2012 PeVL 33/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.10.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

26.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Jussi Karttunen, oikeusministeriö (K)

- hallintoneuvos Eija Siitari-Vanne, korkein hallinto-oikeus (K)

- ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeus (K)

- professori Kirsi Kuusikko, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

06.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

13.11.2012

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine

22.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Epävirallinen keskustelu

27.11.2012

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

29.11.2012

Yleiskeskustelu

- 27.11.2012 jaettu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 33/2012 vp

​​​​