HE 124/2014

HE 124/2014

eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 07.11.2014 VaVM 22/2014 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.09.2014

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

07.11.2014

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 22/2014 vp

Verojaosto

26.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Markus Teräväinen, valtiovarainministeriö

- autoverotusjohtaja Tapio Rouhiainen, Tulli

- osastonjohtaja Juha Kenraali, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ympäristöministeriö (K)

- Statens ämbetsverk på Åland / Ahvenanmaan valtionvirasto (K)

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen, Autoliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ry (K)

- pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Autoalan Keskusliitto ry (K)

15.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön vastine (K).

17.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

​​​​