HE 125/2008

laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2008

Käsittely päättynyt 25.11.2008 StVM 30/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- suunnittelija Pirkko Peltonen, Kansaneläkelaitos (K)

- asiantuntija Juhapekka Suutarinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- apulaisjohtaja Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

- Suomen Yrittäjät

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.11.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 30/2008 vp