HE 125/2014

HE 125/2014

eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 18.11.2014 VaVM 26/2014 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.09.2014

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

18.11.2014

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 26/2014 vp

Verojaosto

26.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Markus Teräväinen, valtiovarainministeriö

- henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen, ulkoasiainministeriö (K)

- lakimies Eeva Winter, ulkoasiainministeriö (K)

- autoverotusjohtaja Tapio Rouhiainen, Tulli

- osastonjohtaja Juha Kenraali, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- kehittämispäällikkö Tiina Pikkarainen, Kansaneläkelaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Ei huomautettavaa:

- sosiaali- ja terveysministeriö.

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen, Autoliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Lars Lindroos, Suomen Palvelutaksit ry (K)

- pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

- hallituksen puheenjohtaja Juha Jonasson, Jonasson Oy

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Autoalan Keskusliitto ry (K)

07.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki, Suomen Taksiliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys (K).

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Jonasson Oy:n kirjallinen lausunto (K).

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Yleinen Teollisuusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- ed. Elisbeth Nauclérin kirje (K).

22.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Taksiliiton lisäselvitys (K).

24.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- valtiovarainministeriön lausunto (K).

07.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

​​​​