HE 126/2006

laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.09.2006 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 18.09.2006

Käsittely päättynyt 01.12.2006 SiVM 15/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö (K)

09.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja, lakiasiat Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- lakimies Anne Salomaa, Suomen Tietokirjailijat ry (K)

- toiminnanjohtaja Päivi Liedes, Suomen Kirjailijaliitto ry (K)

16.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vs. toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä, Suomen kirjastoseura (K)

- järjestösihteeri Ilona Hannikainen, Suomen arvostelijain liitto ry (K)

- varatoimitusjohtaja Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto ry (K)

21.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pekka Sipilä, Suomen Musiikkikustantajat ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen kirjastoseuran kirjallinen lisäselvitys 16.11.2006.

- Suomen kirjastoseura

23.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetusministeriön muistio 23.11.2006.

24.11.2006

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

28.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö

30.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.12.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 15/2006 vp