HE 126/2007

laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2007 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.10.2007

Käsittely päättynyt 21.11.2007 TyVM 7/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

17.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

09.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työehtoasiantuntija Nikolas Elomaa, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lakimies Anne-Mari Mäkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sopimusvastaava, lakimies Heli Ahokas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Maria Löfgren-Toivonen, Akava ry

- asiantuntija Jyrki Hollmén, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lainopillinen asiamies Risto Tuominen, Suomen Yrittäjät ry (K)

16.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Päivi Haavisto-Vuori, työministeriö (K)

- ylitarkastaja Jaana Walldén, opetusministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Tuomas Leinonen, Kumppaniksi ry (K)

20.11.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2007

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 7/2007 vp