HE 126/2010

HE 126/2010

valtion talousarvioksi vuodelle 2011

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 perustuslakivaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 tarkastusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan käsiteltäväksi
Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 sivistysvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 talousvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 ympäristövaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 17.09.2010 lakivaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.10.2010 tulevaisuusvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TAA 1-1143/2010TAA 1144/2010TAA 1145/2010TAA 1146/2010TAA 1147/2010

Käsittelyyn yhdistettyHE 228/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 08.12.2010 VaVM 53/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

10.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Jyrki Katainen,

- valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovarainministeriö

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.09.2010

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

21.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö

- kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö (K)

- talousjohtaja Harri Mäkinen, oikeusministeriö

- kansliapäällikkö Kari Rimpi, puolustusministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

24.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

28.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Ritva Viljanen, sisäasiainministeriö (K)

- kehittämisneuvos Harri Martikainen, sisäasiainministeriö

- kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- talousjohtaja Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

- alivaltiosihteeri Markku Wallin, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- budjettineuvos Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

01.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talouspäällikkö Jukka Nummikoski, valtiovarainministeriö

- kehittämispäällikkö Panu Kukkonen, valtiovarainministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Niina Kiviaho, sosiaali- ja terveysministeriö

05.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava neuvonantaja Veli-Matti Mattila, Suomen Pankki (K)

- yksikön johtaja Juha Honkatukia, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

- ennustepäällikkö Eero Lehto, Palkansaajien tutkimuslaitos (K)

- ekonomisti Janne Huovari, Pellervon taloustutkimus PTT (K)

05.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- SM:n lisäselvitys asiantuntijakuulemiseen 28.9.2010.

08.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelupäällikkö Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

- vastaava ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- ekonomisti Ville Kopra, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

08.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n (28.9.2010), VM:n ja OKM:n asiantuntijakuulemisten (1.10.2010) lisäselvitykset.

15.10.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TrVL 6/2010 vp, LaVL 13/2010 vp ja PuVL 8/2010 vp.

19.10.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 10/2010 vp, MmV 18/2010 vp, SiVL 13/2010 vp, StVL 11/2010 vp, TyVL 14/2010 vp ja YmVL 15/2010 vp.

22.10.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 23/2010 vp.

12.11.2010

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 228/2010 vp

12.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö (K)

- johtava tuloksellisuustarkastaja Minna Tiili, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

26.11.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TAA 1-1143/2010 vp, TAA 1144/2010 vp, TAA 1145/2010 vp, TAA 1146/2010 vp, TAA 1147/2010 vp

01.12.2010

Yleiskeskustelu

01.12.2010

Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokat 21-

02.12.2010

Yleiskeskustelu

02.12.2010

Yksityiskohtainen käsittely

03.12.2010

Yleiskeskustelu

03.12.2010

Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokat 31-

03.12.2010

Valmistava keskustelu

- Yleisperustelut

07.12.2010

Yleiskeskustelu

07.12.2010

Yksityiskohtainen käsittely

08.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Jyrki Katainen,

- neuvotteleva virkamies Juha Majanen, valtiovarainministeriö (K)

Erillinen ratkaiseva käsittely

08.12.2010

Yleiskeskustelu

08.12.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 53/2010 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

15.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- linnanvouti Anne Puonti, Tasavallan presidentin kanslia (K)

- hallintojohtaja Pertti Rauhio, eduskunnan kanslia

- toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunnan kanslia (K)

- talouspäällikkö Kaija Sanez, valtioneuvoston kanslia (K)

- alivaltiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö

- taloussuunnittelija Sari Kantola, ulkoasiainministeriö (K)

16.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Ritva Viljanen, sisäasiainministeriö

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

- kansliapäällikkö Kari Rimpi, puolustusministeriö

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö (K)

23.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, sisäasiainministeriö (K)

- poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Poliisihallitus (K)

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi (K)

- liikkuvan poliisin päällikkö, poliisineuvos Kari Rantala, liikkuva poliisi (K)

- suojelupoliisin päällikkö, poliisineuvos Ilkka Salmi, suojelupoliisi (K)

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin poliisilaitos (K)

- poliisipäällikkö Aapo Nuotio, Pirkanmaan poliisilaitos (K)

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Upseeriliitto (K)

- Päällystöliitto ry (K)

- Aliupseeriliitto ry (K)

- Merivartioliitto ry (K)

- Rajavartioliitto ry (K)

- Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry (K)

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pelastusylijohtaja Pentti Partanen, sisäasiainministeriö (K)

- tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, sisäasiainministeriö

- johtaja Martti Kunnasvuori, Hätäkeskuslaitos (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Pasi Hellman, ulkoasiainministeriö (K)

- ulkoasiainneuvos Anneli Puura-Märkälä, ulkoasiainministeriö (K)

- jäsen Heini Röyskö, Kehityspoliittinen toimikunta (K)

- puheenjohtaja Anne Haaranen, Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys KEHYS ry (K)

- kehityspoliittinen sihteeri Niina Pitkänen, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry (K)

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, prikaatikenraali Mikko Kirjavainen, Rajavartiolaitos (K)

- ylijohtaja Pentti Visanen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Kari Kananen, sisäasiainministeriö

- ylijohtaja Jorma Vuorio, Maahanmuuttovirasto (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lähetystöneuvos Heli Kanerva, ulkoasiainministeriö

- koulutuskoordinaattori Antti Häikiö, sisäasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Mari Eteläpää, puolustusministeriö (K)

- eversti Juha Pyykönen, Pääesikunta

- eversti Eero Pyötsiä, Porin Prikaati

14.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eversti Timo Kivinen, Pääesikunta (K)

- suunnittelupäällikkö Jukka Ahlberg, Ilmavoimien esikunta (K)

- eversti Kimmo Lehto, Maavoimien esikunta (K)

- komentaja Veli-Pekka Heinonen, Merivoimien esikunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- UM:n asiantuntijakuulemisen 6.10.2010 lisäselvitys.

20.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliitto ry (K)

- pääsihteeri Lotta Mertsalmi, Naisten Valmiusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pakolaisneuvonta ry (K)

- Suomen UNICEF (K)

- Suomen UNIFEM - Finlands UNIFEM ry (K)

- Pääesikunta (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PuVL 8/2010 vp ja HaVL 23/2010 vp.

21.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sopimustoimitsija Jorma Viiala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- eversti Harri Kauppinen, Maavoimien esikunta

- eversti, apulaisosastopäällikkö Olli-Matti Salminen, Pääesikunta

- komentaja Petri Vähäkangas, Pääesikunta (K)

- finanssineuvos Jarmo Kilpelä, valtioneuvoston kanslia

Merkitty saapuneeksi

- Maahanmuuttoviraston tilannekatsaus 15.10.2010

27.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Heikki Allonen, Patria Oyj

- toimitusjohtaja Ari Makkonen, EURENCO Vihtavuori Oy (K)

- hallituksen jäsen Jan M. Koivurinta, Nammo Lapua Oy (K)

- toimitusjohtaja Pertti Huusko, Insta Group Oy (K)

- asiamies Tuija Karanko, Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Asiantuntijakuulemisten lisäselvitykset: liikkuva poliisi 23.9.2010, Pääesikunta 14.10.2010 .

- keskusrikospoliisi (K)

- ulkoasiainministeriö (K)

- Kuurojen Maailmanliitto (K)

- Suomen 1325-verkosto (K)

10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Kari Kananen, sisäasiainministeriö

- komentaja, kenraali Ari Puheloinen, Puolustusvoimat (K)

- komentaja Petri Vähäkangas, Pääesikunta

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maanpuolustuksen Tuki ry (K)

- Pääesikunta (K)

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Puolustusvoimat (Määrärahan osoittaminen puolustusvoimien kuva-arkiston jatkosodan kuvien digitoimiseen)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

Merkitty saapuneeksi

- puolustusministeriö (maapuolustusjärjestöjen tukeminen)

11.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sisäasiainministeri Anne Holmlund, (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, ulkoasiainministeriö (K)

17.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainministeri Alexander Stubb,

- taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoasiainministeriö

Valmistava keskustelu

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Juhani Turunen, valtiovarainministeriö

- hankepäällikkö Esko Vainio, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maahanmuuttajajärjestöjen tukeminen ja laskennalliset kuntakorvaukset pakolaisten vastaanotosta

- sisäasiainministeriö (K)

18.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Jyri Häkämies, puolustusministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

Valmistava keskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- mietintöluonnos (SM)

24.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

- mietintöluonnos (UM)

Merkitty saapuneeksi

- UM:n ja maahanmuuttoviraston lisäselvitykset.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU.

30.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Verojaosto

17.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talouspäällikkö Jukka Nummikoski, valtiovarainministeriö (K)

- finanssisihteeri Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Johanna von Knorring, valtiovarainministeriö

24.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

26.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

- mietintöluonnos

Sivistys- ja tiedejaosto

10.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Skog, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- talousjohtaja Eero Pulkkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

17.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Sakari Karjalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö

22.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalipoliittinen sihteeri Antti-Jukka Huovila, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- puheenjohtaja Simo Takanen, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- puheenjohtaja Susanna Haapalainen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- puheenjohtaja Teppo Säkkinen, Suomen Lukiolaisten Liitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys veikkausvoittovarojen työllisyyskohteista 15.9.2010

24.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsuunnittelija Tuomas Parkkari, Tutkimus- ja innovaationeuvosto (K)

- ylijohtaja Ossi Malmberg, Suomen Akatemia (K)

- rahoitusjohtaja Esa Panula-Ontto, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Esa Rantanen, Taiteen keskustoimikunta (K)

- pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto (K)

- ylijohtaja Helena Edgren, Museovirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys radiomikrofonitaajuuksien muutoksista 22.9.2010

01.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Anneli Kangasvieri, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Juha Patrakka, Suomen Kuntaliitto (K)

- va. koulutusasiain päällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

- förbundsordförande Dan Johansson, Finlands Svenska Lärarförbund FSL/OAJ (K)

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Risto Ruohonen, Valtion taidemuseo (K)

- pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, Suomen Kansallisooppera (K)

- varapuheenjohtaja, ministeri Kalevi Kivistö, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (K)

- asiamies Ann Sandelin, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (K)

- toiminnanjohtaja Leena Aaltonen, Suomen kirjainstituutin säätiö (K)

08.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Petri Pohjonen, Opetushallitus (K)

- johtava rehtori Veli-Matti Hakanen, Suomen harjoittelukoulujen rehtorit ry. (K)

- varapuheenjohtaja Kirsti Santaholma, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry (K)

- tutkimusjohtaja Esa-Matti Järvinen, Oulun yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin yliopisto (K)

- Itä-Suomen yliopisto (K)

- Oulun yliopisto (K)

- Svenska handelshögskolan (K)

- Teatterikorkeakoulu (K)

- Turun yliopisto (K)

- Åbo Akademi (K)

- Jyväskylän yliopisto (K)

- Sibelius-Akatemia (K)

- Lappeenrannan teknillinen yliopisto (K)

- Tampereen yliopisto (K)

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Annika Tudeer, Esitystaiteen Keskus ry (K)

- toiminnanjohtaja Kirsi Reinola, Esitystaiteen Keskus ry (K)

- kehittämispäällikkö Kirsti Kesälä-Lundahl, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry (K)

- toiminnanjohtaja Liisa Niilola, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry (K)

- rehtori Pekka Lehtimäki, Taiteen perusopetusliitto TPO ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Celia - Näkövammaisten kirjasto (K)

- Finland Festivals (K)

- Helsingin Juhlaviikot (K)

- Kesälukioseura ry (K)

- Sirkuksen tiedotuskeskus (K)

- Suomen elokuvasäätiö (K)

- Suomen Kotiseutuliitto (K)

- Suomen museoliitto (K)

- Suomen Sinfoniaorkesterit ry (K)

- Ulkosuomalaisparlamentti (K)

15.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Paula Tuovinen, Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

- toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, Professoriliitto (K)

- asiamies Marketta Honkanen, Tieteentekijöiden liitto TTL (K)

- puheenjohtaja Kerttu Pellinen, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry (K)

- pääsihteeri Senja Jouttimäki, Yliopistokeskusten yhteistyöfoorumi (K)

- suunnittelu- ja rahoitusjohtaja Tarja Särkkä, Lapin yliopisto (K)

- pääsihteeri Timo Luopajärvi, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Teatterit ry (K)

- Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (K)

- Teatterikeskus ry - Teatercentrum rf (K)

- Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto (K)

20.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Aaro Harju, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY (K)

- pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ry (K)

- puheenjohtaja Martti Jalkanen, Suomen kesäyliopistot ry (K)

- pääsihteeri Mika Nirvi, Suomen kesäyliopistot ry (K)

- puheenjohtaja Liisa Vornanen, Kansalaisopistojen liitto KoL (K)

- puheenjohtaja Gunborg Gayer, Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf. (K)

- hallituksen jäsen Malia Malin, Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland, FAMI rf.

- puheenjohtaja Satu Kantola, Opintokeskukset ry (K)

- toiminnanjohtaja, rehtori Anitta Pehkonen, OK-Opintokeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Saamelaiskäräjät (K)

- Forum Artis ry (K)

- Suomen kirjastoseura (K)

22.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutusjohtaja Markku Koponen, Elinkeinoelämän keskusliitto edustaen myös Elinikäisen oppimisen neuvostoa (K)

- koulutus- ja työvoima-asioiden päällikkö Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- koulutuspoliittinen asiamies Simo Pöyhönen, Akava ry

- varatoiminnanjohtaja, toimitusjohtaja Heikki Sederlöf, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Finlands folkting (K)

Merkitty saapuneeksi

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n ilmoitus, etteivät anna lausuntoa

27.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämisjohtaja Kaisa Alanne, Kuurojen Liitto ry (K)

- erityisasiantuntija Jari Heiskanen, Kuurojen Liitto ry (K)

- puheenjohtaja Sirkku Kivistö, Ammattialakohtaisten rauhanjärjestöjen verkosto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vaasan yliopisto (K)

- Tampereen teknillinen yliopisto (K)

29.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Liisa Sahi, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (K)

- pääsihteeri Jukka Tahvanainen, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry (K)

- pääsihteeri Teemu Japisson, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (K)

- toiminnanjohtaja Sanna Rekola, Tanssin Tiedotuskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtion liikuntaneuvosto (K)

- Aalto-yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys sivistysvaliokunnalle 29.9.2010

10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Niina Otva, Suomen elokuvasäätiö

- tuotantojohtaja Petri Kemppinen, Suomen elokuvasäätiö

- professor Gunilla Holm, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ihmisoikeusliitto

12.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön selvitykset hallituskaudella tehtyjen lisäysten käytöstä 11.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteysjohtaja Hannu Kareinen, Veikkaus Oy

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 11.11.2010

17.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kansallisteatteri

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Valmistava keskustelu

24.11.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

26.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusministeri Henna Virkkunen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

01.12.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

03.12.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Maatalousjaosto

17.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

- toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (K)

22.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toimitusjohtaja Jouko Setälä, ProAgria Keskusten Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Kim Nordling, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund (K)

24.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousylitarkastaja Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylijohtaja Hannu Raitio, Metsäntutkimuslaitos (K)

- johtaja Ilmo Kolehmainen, Metsähallitus (K)

- apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen, Metsähallitus (K)

- metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Ari Eini, Keski-Suomen metsäkeskus (K)

- metsäasiantuntija Niina Kakoyi, Koneyrittäjien liitto ry (K)

- järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, METO - Metsäalan asiantuntijat ry (K)

- metsäasiantuntija Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- järjestöpäällikkö Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Christian Lindén, Nylands Fiskarförbund rf (K)

- toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen ammattikalastajaliitto - SAKL (K)

08.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys (K)

- sopimustoimitsija Hannu Moilanen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

- Metsähallituksen pääluottamusmies Pekka Hautala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- tutkija Jari Setälä, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- toimialapäällikkö Anne-Mari Ventelä, Pyhäjärvi-instituutti (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

- Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- Suomen 4H-liitto (K)

- Suomen Hevostietokeskus ry (K)

15.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylijohtaja Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitos (K)

- hankekoordinaattori Tuovi Vaaranta, Niemisen ja Sintsin seudun kyläyhdistys ry (K)

20.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leena Westerholm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuire Taina, ympäristöministeriö (K)

- yksikön päällikkö Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 18/2010 vp

22.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Risto Matti Niemi, Suomen Kylätoiminta ry (K)

- neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

27.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Marja Innanen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- hankepäällikkö Irma Kärkkäinen, EkoCentria (K)

- alueidenkäyttö- ja vesihuoltoyksikön päällikkö Jyrki Palomäki, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

10.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Inarin Lapin Matkailu ry ja MMM:n 29.10.2010 asiantuntijakuulemisen lisäselvitykset

19.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila, maa- ja metsätalousministeriö

Valmistava keskustelu

24.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

- mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

01.12.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Liikennejaosto

14.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

- talousjohtaja Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö

21.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Juhani Tervala, Liikennevirasto (K)

- johtaja Timo Hiltunen, Liikennevirasto

23.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kunnossapitopäällikkö Pasi Patrikainen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- ylijohtaja Rita Piirainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- suunnittelupäällikkö Hanna Lindholm, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (K)

05.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Marko Sillanpää, Liikenteen turvallisuusvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi

- KUUMA-kuntien ja Lahden seudun muistio sekä Oiko ry:n lausunto

12.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö

- pääsihteeri Jorma Leppänen, Saaristoasiain neuvottelukunta (K)

- toimitusjohtaja Göran Björkell, Pirttisaari - Bodö Liikenne Oy (K)

14.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Rauni Malinen, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- projektipäällikkö Esa Mannisenmäki, Linja-autoliitto (K)

- ympäristö- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Otto Lehtipuu, VR-Yhtymä Oy (K)

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto (K)

- hallintojohtaja Jarmo Muiniekka, Pohjois-Savon liitto, edustaen Itä-Suomen neuvottelukuntaa (K)

- tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas, Suomen Kuntaliitto (K)

21.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry (K)

- pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos (K)

26.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos Riitta Viren, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- talousjohtaja Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö (K)

- pääjohtaja Juhani Tervala, Liikennevirasto (K)

- johtava tuloksellisuustarkastaja Ari Hoikkala, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

09.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys (K)

11.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneministeri Anu Vehviläinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Hämeen liiton kirje

16.11.2010

Valmistava keskustelu

23.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

- mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- VR-Yhtymä Oy:n kirje "Valtion talousarvio vuodelle 2011"

30.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Yleiskeskustelu

01.12.2010

Merkitty saapuneeksi

- Saamelaiskäräjien ja Nellimin-Keväjärven kolttaneuvoston esitys 2.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Yleiskeskustelu

02.12.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Yleiskeskustelu

Työ- ja elinkeinojaosto

15.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Erkki Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- talousjohtaja Eero Murto, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

17.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö

- teollisuusneuvos Paula Nybergh, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- suunnittelujohtaja Matti Hiltunen, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- pääjohtaja Erkki Leppävuori, VTT (K)

22.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Elias Ekdahl, Geologian tutkimuskeskus (K)

- hallintojohtaja Jorma Järvinen, Geologian tutkimuskeskus

- toiminnanjohtaja Juha Jutila, Keksintösäätiö (K)

24.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- yksikön päällikkö Merja Ekqvist, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- yksikön päällikkö Jarmo Paukku, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- yksikön päällikkö Kirsi Vainikainen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Risto Paaermaa, työ- ja elinkeinoministeriö

- teollisuusneuvos Heikki Vesa, työ- ja elinkeinoministeriö

- neuvotteleva virkamies Raila Kehälinna, työ- ja elinkeinoministeriö

- toimitusjohtaja Kari Häyrinen, Finpro (K)

- talousjohtaja Ulla Hagman, Finnvera Oyj (K)

01.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Outi Ervasti, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- toimitusjohtaja Tuomo Airaksinen, Invest in Finland (K)

- toimitusjohtaja Tauno Taajamaa, Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus - Fintra (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät ry (K)

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Timo Määttänen, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitusneuvos Kristian Tammivuori, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylijohtaja Juhani Jokinen, Kilpailuvirasto (K)

- pääsihteeri Sinikka Turunen, Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaa-Pätsi, Kuluttajat - Konsumenterna ry (K)

- johtaja Päivi Hentunen, Kuluttajavirasto (K)

- varapuheenjohtaja Elina Leistén, Velkaneuvonta ry (K)

- velkaneuvoja Tomi Nummela, Velkaneuvonta ry (K)

08.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Lea Häyhä, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus MEK (K)

- varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

- ohjelmajohtaja, va. toimitusjohtaja Mika Perttunen, Naturpolis Oy (K)

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Teuvo Blomberg, työ- ja elinkeinoministeriö

- toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy (K)

- ilmastovastaava Venla Virkamäki, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- toimialajohtaja Kari Larjava, VTT (K)

15.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsuunnittelija Kai Husso, Tutkimus- ja innovaationeuvosto (K)

- ylijohtaja Eero Mantere, Patentti- ja rekisterihallitus

20.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa, työ- ja elinkeinoministeriö

- erityisasiantuntija Juha Rissanen, työ- ja elinkeinoministeriö

- yksikön päällikkö Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (K)

- maakunta-asiamies Kimmo Niiranen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

- maakuntajohtaja Tapio Välinoro, Kymenlaakson Liitto (K)

- aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen, Pohjois-Savon liitto (K)

22.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hankeasiantuntija Elina Humala, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy

- toimitusjohtaja Risto Liljeroos, Prizztech Oy (K)

- kuntayhtymänjohtaja Kari Juntunen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu (K)

- rehtori Tapio Varmola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (K)

27.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansanedustaja Eero Lehti,

- hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen, Halton Oy (K)

- toimitusjohtaja Eero Pekkola, Oilon International Oy

29.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Ari Martonen, Bizco Partners Oy (K)

- toimitusjohtaja Esko Rintamäki, Finnlamelli Oy

- toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy (K)

- projektipäällikkö Markku Karjalainen, Oulun yliopisto (K)

- talousjohtaja Mikko Jaskari, Honkarakenne Oyj

12.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Petri Kukkonen, UPM-Kymmene Oyj

- johtaja Mikael Hannus, Stora Enso Oyj (K)

- teknologia- ja strategiajohtaja Lars Peter Lindfors, Neste Oil (K)

- johtava asiantuntija Eero Kokkonen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (K)

17.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työministeri Anni Sinnemäki, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ohjelmajohtaja Marjaana Aarnikka, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

19.11.2010

Valmistava keskustelu

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opiskelija Kristo Ovaska, Aalto-yliopisto

- opiskelija Jens Sørensen, Aalto-yliopisto

24.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Yksityiskohtainen käsittely

- mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

01.12.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrityskummit ry (K)

Kunta- ja terveysjaosto

14.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssisihteeri Taimi Saloheimo, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö (K)

21.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Harri Mäkinen, oikeusministeriö (K)

- pääjohtaja Esa Vesterbacka, Rikosseuraamuslaitos (K)

22.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtakunnanvouti Juhani Toukola, Valtakunnanvoudinvirasto (K)

- valtionsyyttäjä, hallintoyksikön päällikkö Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- puheenjohtaja Sari Aho, Suomen Syyttäjäyhdistys ry (K)

28.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laamanni Olli Saunanoja, Espoon käräjäoikeus (K)

- ylituomari Marjatta Mäenpää, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- ylituomari Kimmo Mikkola, Markkinaoikeus (K)

- varapuheenjohtaja Minna Hällström, Suomen tuomariliitto - Finlands domareförbund ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Rikosseuraamuslaitoksen lisäselvitys

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelupäällikkö Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

- asiamies Antti Mykkänen, Kunnallisalan kehittämissäätiö (K)

- kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki (K)

- kaupunginjohtaja Mårten Johansson, Raaseporin kaupunki (K)

05.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoimitusjohtaja Hannu Salokorpi, Raha-automaattiyhdistys (K)

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos Kela (K)

- suunnittelupäällikkö Tero Meltti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- Valtakunnansyyttäjänviraston lisäselvitys

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysjohtaja Klaus Halla, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Arto Mynttinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Soili Myllys, Rintamanaisten Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Pirjo Jaakola, Rintamaveteraaniliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Markku Seppä, Suomen Sotaveteraaniliitto ry (K)

- lakimies Seppo Savolainen, Sotainvalidien Veljesliitto (K)

12.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Maija Perho, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vt. pääsihteeri Aimo Strömberg, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (K)

- toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Terveyden edistämisen keskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein hallinto-oikeus (K)

- Helsingin hovioikeus (K)

- Vaasan hovioikeus (K)

- Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y. (K)

- Eurojust (K)

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Pertti Siiki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Kaarina Myyri-Partanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- johtaja Seppo Pekkala, Lounais-Suomen aluehallintovirasto (K)

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Ritva Karinsalo, Ensi- ja turvakotien liitto ry (K)

- kehittämispäällikkö Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotien liitto (K)

- pääsihteeri Mirjam Kalland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- toiminnanjohtaja Pirjo Kairakari, Lapin ensi ja turvakoti ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein oikeus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Etelä-Suomen aluehallintoviraston lisäselvitys 13.10.2010

20.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö (K)

- toiminnanjohtaja Jukka Riipinen, Irti huumeista ry (K)

- toiminnanjohtaja Petra Kjällman, Rikosuhripäivystys (K)

Merkitty saapuneeksi

- Mannerheimin Lastensuojeluliiton lisäselvitys 20.10.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 13/2010 vp ja StVL 11/2010 vp.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Laamannien 13.10.2010 päivätty avoin kirje päättäjille

26.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- pääsihteeri Teija Honkonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- KKO:n kirjallisen lausunnon (15.10.) täydennys

27.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Maria Vuorilehto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylilääkäri Pälvi Kaukonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (K)

- puheenjohtaja Jorma Piha, Suomen Lastenpsykiatriyhdistys (K)

- hallituksen sihteeri Irja Kantanen, Suomen Nuorisopsykiatrinen Yhdistys ry (K)

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Saamelaiskäräjät (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- peruspalveluministeri Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jukka Männistö, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (K)

- terveysasemien johtaja Antti Iivanainen, Helsingin kaupunki (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, Jyväskylän kaupunki (K)

- edunvalvontasihteeri Jussi-Pekka Rode, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

16.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Tuija Brax, oikeusministeriö (K)

Valmistava keskustelu

17.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastopäällikkö Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- osastopäällikkö Leo Suomaa, sosiaali- ja terveysministeriö

Valmistava keskustelu

23.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Hannele Savioja, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, valtiovarainministeriö

24.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

- mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

30.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

01.12.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Asunto- ja ympäristöjaosto

17.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo, ympäristöministeriö

22.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

24.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Ensio Hakkarainen, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- johtaja Aija Tasa, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

- yksikönjohtaja Mikko Suominen, VVO-yhtymä Oyj (K)

- toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (K)

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Ville Koponen, ympäristöministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (K)

- hankevastaava Jussi Lehtonen, Vailla vakinaista asuntoa ry (K)

- toiminnanjohtaja Juhani Nenonen, Suomen Omakotiliitto ry (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Pertti Varakas, Suomen Vuokranantajat ry (K)

- hallituksen jäsen Paavo Marttila, Suomen Vuokranantajat ry (K)

01.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Hannu Puttonen, Y-säätiö (K)

- toimitusjohtaja Marko Pyykkönen, Asokodit Oy (K)

- järjestö- ja koulutuspäällikkö Ilpo Eerola, Vuokralaiset VKL ry (K)

- laatupäällikkö Jari Karppinen, Nuorisoasuntoliitto (K)

- puheenjohtaja Pertti Villo, Asukasliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- ARAn, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja ympäristöministeriön lisäselvitykset

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Kalervo Haverinen, Kunta-asunnot Oy (K)

- varatoimitusjohtaja Esa Kallio, Kuntarahoitus Oyj (K)

- hallintojohtaja Markku Nyyssölä, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (K)

- asuntopoliittinen sihteeri Jarmo Lehtinen, Tampereen kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys

08.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämisjohtaja Kimmo Takamaa, ympäristöministeriö (K)

- pääsihteeri Esko Sorakunnas, Pidä Saaristo Siistinä ry (K)

- pääsihteeri Anne Viita, Vuokralaiset VKL ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Saamelaiskäräjien kannanotto 6.10.2010

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto (K)

- maankäyttöinsinööri Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- yli-insinööri Jukka Vuontela, ympäristöministeriö (K)

- yksikönpäällikkö Olli Madekivi, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (K)

- pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen opiskelija-asunnot SOA ry (K)

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- Raha-automaattiyhdistys (K)

- Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry (K)

15.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, ympäristöministeriö (K)

- johtaja Mari Walls, Suomen ympäristökeskus (K)

- yli-insinööri Kalervo Jolma, Suomen ympäristökeskus (K)

- pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- John Nurmisen Säätiö (K)

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin kaupungin asuntoasiaintoimiston lisäselvitys 14.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Jyväskylän kaupungin lisäselvitys 14.10.2010

20.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastojohtaja Sanna Sonninen, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- johtaja Matti Aaltonen, Liikennevirasto (K)

- apulaispäällikkö, kontra-amiraali Matti Möttönen, Rajavartiolaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 15/2010 vp.

22.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö (K)

- luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen, Metsähallitus (K)

- puistonjohtaja Kari Hallantie, Metsähallitus (K)

27.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen jäsen Rolf Karrento, Pidä Lappi Siistinä ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

29.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Luonnonvarainneuvoston kannanotto.

10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoministeri Jan Vapaavuori, ympäristöministeriö (K)

- erityisavustaja Lasse Männistö, ympäristöministeriö

- ympäristöministeri Paula Lehtomäki, ympäristöministeriö (K)

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Inarin Lapin Matkailu ry

- Kuopion kaupunki (K)

Valmistava keskustelu

12.11.2010

Valmistava keskustelu

17.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

- mietintöluonnos (asunto- ja ympäristöasiat)

Merkitty saapuneeksi

- SYKEn lisäselvitys (avomeripuomit)

24.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- mietintöluonnos

01.12.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi

- ARAn lisäselvitys.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 21.09.2010 PeVP 65/2010 vp 4 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.09.2010

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

21.09.2010

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- VaV

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 20.09.2010

Käsittely päättynyt 14.10.2010 UaVP 63/2010 vp 3 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.09.2010

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

14.10.2010

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- VaV

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 13.10.2010 TrVL 6/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2010

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

22.09.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö

- pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

- johtava tuloksellisuustarkastaja, KTT Heidi Silvennoinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

- tutkimusjohtaja Markus Lahtinen, Pellervon taloustutkimus PTT

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.10.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 6/2010 vp

Valmistunut:

- TrVL 6/2010 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 16.09.2010

Käsittely päättynyt 19.10.2010 HaVL 23/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.09.2010

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

23.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Ritva Viljanen, sisäasiainministeriö (K)

- apulaispäällikkö, kontra-amiraali Matti Möttönen, sisäasiainministeriö (K)

- ylijohtaja Pentti Visanen, sisäasiainministeriö (K)

- suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Timo Viitanen, sisäasiainministeriö (K)

- kehittämisneuvos Harri Martikainen, sisäasiainministeriö (K)

28.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Poliisihallitus (K)

- johtaja Kaarina Koskinen, Maahanmuuttovirasto (K)

- henkilöstöpäällikkö Eino Hämäläinen, Tullihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi

- lakivaliokunnan 24.9.2010 päivätty kirje.

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli, (K)

- osastopäällikkö, ylijohtaja Silja Hiironniemi, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, valtiovarainministeriö

- suunnittelupäällikkö Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

30.09.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- Maahanmuuttovirasto (K)

05.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- sisäasiainministeriö (K)

07.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Antti Palola, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- tutkimuksen ja yhteiskuntapolitiikan päällikkö Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- puheenjohtaja Antero Rytkölä, Suomen Nimismiesyhdistys ry, edustaen myös Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry:tä (K)

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tulliliitto ry yhtyy JHL ry:n asiantuntijalausuntoon.

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Itä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Rajavartioliitto ry (K)

- Merivartioliitto ry (K)

- Tullivirkamiesliitto ry. (K)

12.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi (K)

- päällikkö, poliisineuvos Ilkka Salmi, suojelupoliisi (K)

- poliisineuvos, päällikkö Kari Rantala, liikkuva poliisi (K)

- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin poliisilaitos (K)

- poliisipäällikkö Martti Kallio, Lapin poliisilaitos (K)

- johtaja Martti Kunnasvuori, Hätäkeskuslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

14.10.2010

Yleiskeskustelu

19.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

- Oulun poliisilaitos (K)

19.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 23/2010 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 12.10.2010 LaVL 13/2010

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.09.2010

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

21.09.2010

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

24.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettisihteeri Niko Ijäs, valtiovarainministeriö

- kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, oikeusministeriö

- apulaisosastopäällikkö Arto Kujala, oikeusministeriö

- talousjohtaja Harri Mäkinen, oikeusministeriö

28.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Pauliine Koskelo, korkein oikeus (K)

- presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus (K)

- laamanni Eero Takkunen, Helsingin käräjäoikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hallinto-oikeus

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Pekka Hallberg, korkein hallinto-oikeus (K)

- ylijohtaja Tuula Asikainen, Rikosseuraamuslaitos (K)

- valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- valtakunnanvouti Juhani Toukola, Valtakunnanvoudinvirasto (K)

- oikeusaputoimen johtaja Liisa Vehmas, Helsingin oikeusaputoimisto (K)

01.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 11.10.2010

12.10.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 13/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 15.10.2010 LiVL 10/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

21.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö

- talousjohtaja Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

24.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

- johtaja Timo Hiltunen, Liikennevirasto

- talousjohtaja Juhani Nikula, Liikenteen turvallisuusvirasto (K)

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristö- ja yhteiskuntasuhteidenjohtaja Otto Lehtipuu, VR-Yhtymä (K)

- varatoimitusjohtaja Hannu Kulju, Destia Oy (K)

- toimitusjohtaja Paavo Syrjö, Infra ry (K)

- projektipäällikkö Esa Mannisenmäki, Linja-autoliitto (K)

- kuljetusasiantuntija Petri Murto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

01.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos (K)

- toimitusjohtaja Matti Pajula, Luotsausliikelaitos

- varatoimitusjohtaja Hans Ahlström, Suomen Varustamot ry

- pääjohtaja Samuli Haapasalo, Finavia Oyj

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Arctia Shipping Oy (K)

05.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto (K)

- toimitusjohtaja Lauri Kivinen, Yleisradio (K)

- talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen, Yleisradio

- toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Helsingin seudun liikenne HSL (K)

- työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (K)

Merkitty saapuneeksi

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.10.2010

Valmistava keskustelu

12.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Paikallisliikenneliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Liikenneviraston näkemys vuoden 2011 talousarvioesityksestä

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Mikael Aro, VR-yhtymä

14.10.2010

Yleiskeskustelu

15.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 10/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 16.09.2010

Käsittely päättynyt 15.10.2010 MmVL 18/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

17.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maatalousneuvos Helena Serén, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- erikoistutkija, tekniikan tohtori Heikki Lehtonen, MTT Taloustutkimus (K)

- toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Asian ilmoittaminen

21.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousylitarkastaja Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- ylijohtaja Hannu Raitio, Metsäntutkimuslaitos (K)

- metsäasiantuntija Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

- tulosalueen päällikkö Jouko Kostamo, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

Kirjaus

21.09.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Käsittely

23.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toimitusjohtaja Jouko Setälä, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto (K)

- toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen, Kauppapuutarhaliitto ry (K)

28.09.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (K)

- Paliskuntain yhdistys (K)

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vesiylitarkastaja Leena Westerholm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Kirjaus

29.09.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen 4H-liitto ry (K)

- Savon ammatti- ja aikuisopisto / EkoCentria (K)

Käsittely

30.09.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsähallitus (K)

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö

- talousylitarkastaja Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

12.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

13.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

14.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 13.10.

15.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 18/2010 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 16.09.2010

Käsittely päättynyt 14.10.2010 PuVL 8/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.09.2010

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

23.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Kari Rimpi, puolustusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Timo Rivinoja, puolustusministeriö

- eversti, apulaisosastopäällikkö Timo Kivinen, Pääesikunta (K)

28.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eversti Kimmo Lehto, Maavoimien Esikunta (K)

- kommodori Jarmo Pennala, Merivoimien Esikunta (K)

- eversti Jukka Ahlberg, Ilmavoimien Esikunta (K)

- hallituksen puheenjohtaja Heikki Allonen, Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry (PIA ry) (K)

- pääsihteeri Tuija Karanko, Suomen Puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys ry (PIA ry)

- toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) (K)

12.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.10.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVL 8/2010 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 15.10.2010 SiVL 13/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

14.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Skog, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Sakari Karjalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- talousjohtaja Eero Pulkkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

21.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Paula Tuovinen, Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

- puheenjohtaja Risto Laitinen, Professoriliitto (K)

- puheenjohtaja Ragna Rönnholm, Tieteentekijöiden liitto (K)

Käsittely

24.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Liisa Vornanen, Kansalaisopistojen liitto KoL (K)

- puheenjohtaja Hannu Salvi, Suomen Kansanopistoyhdistys (K)

- puheenjohtaja Satu Kantola, Opintokeskukset ry (K)

- puheenjohtaja Martti Jalkanen, Suomen kesäyliopistot ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- OK-opintokeskus (K)

- TJS Opintokeskus (K)

28.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- opetusneuvos Ritva Järvinen, Opetushallitus (K)

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoiminnanjohtaja, toimitusjohtaja Heikki Sederlöf, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry (K)

- elinikäisen oppimisen neuvosto (K)

- ylitarkastaja Ahti Avikainen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- opetusneuvos Tomi Halonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- huippu-urheilun muutosprojektin johtaja Jukka Pekkala, (K)

- huippu-urheilujohtaja Jarmo Mäkelä, Suomen urheiluliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys aikuiskoulutuksen määrärahoista 29.9.2010

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys koulujen perustamiskustannusten rahoituksesta 29.9.2010

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten rahoituksesta 28.9.2010

05.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Risto Ruohonen, Valtion taidemuseo (K)

- toiminnanjohtaja Markku Hassinen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys nuorten työpajatoiminnan määrärahoista

07.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opiskelija Anna-Julia Kontio,

- opiskelija Mikko Lahtio,

- finanssisihteeri Annika Klimenko, valtiovarainministeriö

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

08.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.10.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Yleiskeskustelu

15.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys 7.10.2010

Valmistunut:

- SiVL 13/2010 vp

19.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Jari Rajasen lausunto liittyen kuulemiseen 28.9.2010

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 12.10.2010 StVL 11/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

21.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö

- apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Taimi Saloheimo, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Niina Kiviaho, sosiaali- ja terveysministeriö

28.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö (K)

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos (K)

- suunnittelupäällikkö Tero Meltti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Jussi Merikallio, Suomen Kuntaliitto (K)

- järjestöpäällikkö Marja Vuorinen, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) (K)

Merkitty saapuneeksi

- VM:n ja STM:n asiantuntijoiden lisäselvitykset

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ensi- ja turvakotien liitto

Valmistava keskustelu

07.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

12.10.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 11/2010 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 22.10.2010 TaVL 18/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

21.09.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen,

05.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- PK-johtaja Pentti Mäkinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj (K)

- ministeri Antti Tanskanen,

- johtaja Martti Äijälä, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- toimitusjohtaja Tommy Jacobson, CLEEN Oy (K)

- johtaja Risto Paaermaa, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- toimitusjohtaja Juha Heikinheimo, STX Finland Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinopoliittinen asiamies Mats Nyman, Akava ry (K)

- elinkeinoasioiden päällikkö Janne Metsämäki, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Antti Aarnio, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- varapuheenjohtaja, talous- ja velkaneuvoja Elina Leistén, Velkaneuvonta ry (K)

- talous- ja velkaneuvoja Tomi Nummela, Velkaneuvonta ry

- yritys- ja velkaneuvoja Reino Ukkola, Talouskonsultointi Aureus Oy (K)

- velkaneuvoja Jorma Metsä-Ketelä, Fresh Start ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

Valmistava keskustelu

22.10.2010

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 22.10.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 18/2010 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2010

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

22.09.2010

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- TuVP 35/2010 vp 3 § - VaV

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 15.10.2010 TyVL 14/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.09.2010

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

21.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Taimi Saloheimo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Niina Kiviaho, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

22.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työllisyyspäällikkö Päivi Sipiläinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos (K)

- johtaja Mikko Reijonen, Lapinjärven Koulutuskeskus - Siviilipalveluskeskus (K)

- ylitarkastaja Sari Alho, työ- ja elinkeinoministeriö/siviilipalvelusasiat (K)

24.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Heikki Palm, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Katja Syvärinen, Vantaan kaupunki, työllisyyspalvelut (K)

- valtakunnallisen työpankkikokeilun projektipäällikkö Aarne Kuusi, edustaen liikelaitos Edupolia (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

28.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Markku Hassinen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (K)

- johtaja Katja Syvärinen, Vantaan kaupunki, työllisyyspalvelut (K)

- tiedottaja Asmo Koste, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- toiminnanjohtaja Pentti Kallio, Kaarinan Työttömät ry (K)

- toimitusjohtaja, puheenjohtaja Arto Havo, Parik-säätiö edustaen myös Valmennus- ja sosiaalipalvelusäätiö Oktetti ry:tä (K)

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

- koulutus- ja työvoima-asioiden päällikkö Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Antti Aarnio, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Jorma Pitkämäki, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- johtaja Kaarina Myyri-Partanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- hallintojohtaja Janne Kesälahti, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- suunnittelupäällikkö Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Sinikka Mikola, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Monika-Naiset liitto ry (K)

01.10.2010

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Monika-Naiset liitto ry:n muistio

13.10.2010

Yleiskeskustelu

14.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

15.10.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 14/2010 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 15.10.2010 YmVL 15/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2010

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

24.09.2010

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssisihteeri Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Jaakko Ojala, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Leena Westerholm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen latu ry (K)

28.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

- rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö (K)

- rakennusneuvos Erkki Laitinen, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Harry Berg, ympäristöministeriö (K)

- johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

- asuntotoimialan päällikkö, johtaja Aija Tasa, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

- pääsihteeri Anne Viita, Vuokralaiset VKL ry (K)

- toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy (K)

- ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen, ympäristöministeriö (K)

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- luontopalvelujen apulaisjohtaja Marja-Liisa Hintsanen, Metsähallitus (K)

- aluejohtaja Stig Johansson, Metsähallitus

- neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Heikki Toivonen, Suomen ympäristökeskus (K)

30.09.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Metsähallituksen lisäselvitys.

07.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Metsähallituksen lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- saamelaiskäräjät (K)

08.10.2010

Valmistava keskustelu

12.10.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

15.10.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 15/2010 vp

​​​​