HE 126/2011

eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 29.11.2011 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 25.11.2011

Käsittely päättynyt 02.12.2011 TaVM 8/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

29.11.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

30.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Sari Koivisto, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallituksen puheenjohtaja Alpo Salonen, HTM-tilintarkastajat ry

- puheenjohtaja Virpi Ala-aho, Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 2.12.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 8/2011 vp