HE 127/2010

HE 127/2010

laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.09.2010 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 15.09.2010

Käsittely päättynyt 03.12.2010 TaVM 33/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.09.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- apulaisjohtaja Jukka Vesala, Finanssivalvonta (K)

- ekonomisti Jyrki Haajanen, Suomen Pankki (K)

- johtava asiantuntija Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto (K)

- päälakimies Matti Laiho, Handelsbanken (K)

- asiamies Mirjami Kajander-Saarikoski, Talletussuojarahasto

- lakiasiainpäällikkö Mari Mustakoski, Raha-automaattiyhdistys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands Penningautomatförening rf (K)

20.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Talletustuojarahaston lisäselvitys 19.10.2010

21.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Pafin lisäselvitys 20.10.2010

11.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- VM:n vastine 4.11.2010

01.12.2010

Merkitty saapuneeksi

- Mietintöluonnos 1.12.2010

02.12.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 1.12.2010

Yksityiskohtainen käsittely

03.12.2010

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys 2.12.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos 3.12.2010

Valmistunut:

- TaVM 33/2010 vp

​​​​