HE 128/2014

HE 128/2014

eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 22/2014LA 73/2014

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 234/2014

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 21.11.2014 VaVM 30/2014 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.09.2014

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

21.11.2014

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Valmistunut:

- VaVM 30/2014 vp

Verojaosto

01.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö

- yli-insinööri Jukka Saarinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- energiainsinööri Antti Saastamoinen, Tulli

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Ei huomautettavaa:

- Verohallinto.

10.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija, VT Mika Jokinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- toimitusjohtaja Helena Vänskä, Öljyalan Keskusliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry (K)

- johtaja Antti Pihko, Kaivosteollisuus ry / Boliden Kylylahti (K)

- toimitusjohtaja Johanna Lamminen, Gasum Oy (K)

- toimialapäällikkö Jouko Rämö, Bioenergia ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kaasuyhdistys (K)

- Energiateollisuus ry (K)

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto (K)

- pääekonomisti Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

15.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry (K)

- toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palvelualojen työnantajat PALTA ry (K)

- asiamies Matti Räisänen, Kaupan liitto (K)

- ekonomisti Jouni Vihmo, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Veronmaksajain Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Öljyalan Keskusliiton lisäselvitys (K).

21.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- Palvelualojen työnantajat PALTA ry (K).

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

14.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- Kaivosteollisuus ry

Valmistava keskustelu

18.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 22/2014 vp, LA 73/2014 vp

21.11.2014

Esitelty mietintöluonnos