HE 129/2003

eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien viittaussäännösten muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 04.11.2003

Käsittely päättynyt 03.12.2003 StVM 27/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

05.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

28.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- tutkija Marietta Keravuori, Oikeusministeriö

Jatkettu I käsittely

03.12.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 27/2003 vp