HE 129/2005

HE 129/2005

sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp täydentämisestä

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 68/2005

Käsittelyyn yhdistettyHE 68/2005

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 10.11.2005 StVM 22/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

29.09.2005

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 68/2005 vp

Jatkettu I käsittely

09.11.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

10.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 22/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 20.10.2005 PeVL 36/2005 vp

Käsittelyvaiheet

27.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

11.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslinin kirjallinen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

20.10.2005

Yleiskeskustelu

- 19.10.2005 esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 36/2005 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 04.10.2005 VaVL 22/2005 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

23.09.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

23.09.2005

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 68/2005 vp

04.10.2005

Valmistunut:

- VaVL 22/2005 vp