HE 129/2007

HE 129/2007

laiksi kuntalain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2007 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.11.2007

Käsittely päättynyt 30.11.2007 HaVM 12/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö

20.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetusministeriö (K)

- lakiasiain johtaja Kari Prättälä, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

22.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Aimo Ryynänen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin kaupunki (K)

28.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö (K)

29.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

30.11.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 12/2007 vp