HE 129/2008

laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2008

Käsittely päättynyt 24.10.2008 StVM 19/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Hanna Kiiskinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.10.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 19/2008 vp