HE 129/2009

HE 129/2009

laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 22.09.2009

Käsittely päättynyt 25.09.2009 VaVM 12/2009 vp

Käsittelyvaiheet

25.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

25.09.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 12/2009 vp

Verojaosto

18.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Marja Niiranen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Eija Lönnroth, Verohallitus

23.09.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​