HE 129/2010

laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 07.10.2010 SiVM 6/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

28.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Satu Ågren, Elinkeinoelämän oppilaitokset ry ELO (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

05.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ilmailuopisto Oy (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.10.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi