HE 129/2013

eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2013

Käsittely päättynyt 16.10.2013 StVM 14/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Liisa Holopainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

- erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- asiantuntija Tarja Arkio, Akava ry (K)

- johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät (K)

- asiantuntija Marja Tallavaara, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- Adoptioperheet ry

15.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 14/2013 vp