HE 13/2003

HE 13/2003

laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.05.2003 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 28.05.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 03.06.2003

Käsittely päättynyt 10.06.2003 LiVM 1/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

03.06.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

03.06.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtaja Jorma Koivunmaa, Viestintävirasto (K)

- lakimies Eeva Laatikainen, FiCom (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Jatkettu I käsittely

05.06.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- IPR-päällikkö Tiina Ryhänen, Radiolinja Oy

- kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 3/2003 vp

06.06.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

06.06.2003

Merkitty saapuneeksi

- MTV Oy:n kirjallinen asiantuntijalausunto

10.06.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 03.06.2003

Käsittely päättynyt 05.06.2003 PeVL 3/2003 vp

Käsittelyvaiheet

I käsittely

03.06.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

- lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale, valtiovarainministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Jatkettu I käsittely

05.06.2003

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

05.06.2003

Merkitty saapuneeksi

- Oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslinin kirjallinen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistunut:

- PeVL 3/2003 vp