HE 13/2009

laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.03.2009 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 14/2009 vp LA 23/2009 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 06.03.2009

Käsittely päättynyt 27.03.2009 PeVM 2/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.03.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vaalijohtaja, neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö (K)

- ylijohtaja Marjatta Kimmonen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- esikuntapäällikkö Marko Männikkö, Valtiontalouden tarkastusvirasto

- oikeustieteen lisensiaatti Lauri Tarasti, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Käsittely

10.03.2009

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 14/2009 vp

12.03.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

18.03.2009

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 23/2009 vp

19.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen, oikeusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Kaarle J. Lehmus, sisäasiainministeriö

24.03.2009

Valmistava keskustelu

- mietintöluonnos

25.03.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

26.03.2009

Yleiskeskustelu

- täydennetty mietintöluonnos

27.03.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 2/2009 vp