HE 13/2010

HE 13/2010

laeiksi viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 §:n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.03.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.03.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Liikenne- ja viestintävaliokunta lähettänyt 04.05.2010 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 17.03.2010

Käsittely päättynyt 09.06.2010 LiVM 8/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.03.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

06.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiainjohtaja Mika Enäjärvi, FiCom (K)

08.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

- lakimies Riikka Rosendahl, Kuluttajavirasto (K)

- edunvalvontajohtaja Martti Kivistö, Teosto ry (K)

09.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Sanna Tuominen, Digita Oy (K)

- lakimies Minna Miettinen, Elisa Oyj (K)

- kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj (K)

- kehitysjohtaja Pekka Pesari, TeliaSonera Oyj

- asiantuntija Veijo Turunen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- lakiasiainjohtaja Teemu Summanen, Finnet-liitto ry

- johtaja Marcus Wikström, Suomen Televisioiden Liitto

15.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiain päällikkö Katri Olmo, Yleisradio (K)

- apulaisjohtaja Petra Wikström Van Eemeren, MTV Media (K)

- Project Director Janne Holopainen, PlusTV (K)

Merkitty saapuneeksi

- Jorma Waldén, OPM, jälkikäteen toimittama asiantuntijalausunto

21.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektinjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) (K)

- toiminnanjohtaja Stiina Laakso, Suomen audiovisuaalisen alan tuottaja SATU ry (K)

- toiminnanjohtaja Lauri Rechardt, Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry (K)

22.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiain päällikkö Tommi Nilsson, Kopiosto ry (K)

- toiminnanjohtaja Kirsi Niittyinperä, Tuotos ry (K)

- erikoissuunnittelija Jouko Kokko, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- ylitarkastaja Sari Loijas, valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE (K)

- tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen, Näkövammaisten Keskusliitto (K)

- lakimies Pamela Sarasmo, Kuuloliitto (K)

- puheenjohtaja Antero Penttinen, Kuuloliitto

- yksikönpäällikkö Kaisa Alanne, Kuurojen Liitto ry (K)

- erityisasiantuntija Jari Heiskanen, Kuurojen Liitto ry

- toiminnanjohtaja Nina Laurio, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto (K)

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

04.05.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

Pyydetty lausunto:

- SiV

01.06.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 27/2010 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Televisioiden Liitto (K)

- Kopiosto ry (K)

04.06.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 9/2010 vp

Merkitty saapuneeksi

- Kopioston ja Lyhtyprojektin asiantuntijalausuntojen täydennykset

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.06.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 8/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.03.2010

Käsittely päättynyt 27.05.2010 PeVL 27/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.03.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.03.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Juha Raitio, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.05.2010

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 27/2010 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 05.05.2010

Käsittely päättynyt 01.06.2010 SiVL 9/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.05.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Käsittely

20.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja, lakiasiat Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- johtaja Arto Tamminen, Kopiosto ry (K)

- projektinjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry (K)

- edunvalvontajohtaja Martti Kivistö, Teosto (K)

- lakimies Minna Miettinen, Elisa Oyj (K)

- apulaisjohtaja, viestintäpolitiikka Petra Wikström, MTV MEDIA (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finnet-liitto ry

- FiCom

- Suomen elokuvatuottajien keskusliitto - SEK ry

- Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry

- TeliaSonera

- Plus TV, Digi TV Plus Oy

- Yleisradio Oy

21.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Kirsi Niittyinperä, AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry (K)

- johtaja Marcus Wiklund, Suomen Televisioiden Liitto

25.05.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.05.2010

Yleiskeskustelu

01.06.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Televisioiden Liitto ry

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

​​​​