HE 13/2013

HE 13/2013

eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.03.2013 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 12.03.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 12.03.2013 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 13.03.2013

Käsittely päättynyt 26.04.2013 TaVM 9/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.03.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

09.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Kestävyyskriteerit-hankevastaava Nora Kankaanrinta, Energiamarkkinavirasto (K)

- asiantuntija Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry (K)

- metsäasiantuntija Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 12/2013 vp

10.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Helena Vänskä, Öljyalan Keskusliitto ry (K)

- osastopäällikkö Sami Nikander, Kemianteollisuus ry (K)

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Forest BtL Oy (K)

- Bioenergia ry (K)

11.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Marko Janhunen, UPM-Kymmene Oyj (K)

- johtaja Pekka Tuovinen, Neste Oil Oyj (K)

- pyrolyysiliiketoiminnan päällikkö Kasperi Karhapää, Fortum Oyj (K)

- johtaja Janne Rantala, Arizona Chemical Oy (K)

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Tullihallitus (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

18.04.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 8/2013 vp

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsä Group (K)

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n vastine 17.4.2013

23.04.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 23.4.2013

Yksityiskohtainen käsittely

26.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- Metsäteollisuus ry:n lisäselvitys 24.4.2013

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos 26.4.2013

Valmistunut:

- TaVM 9/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.03.2013

Käsittely päättynyt 04.04.2013 PeVL 12/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.03.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

22.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori Mikael Koillinen, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

03.04.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Pekka Länsineva, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.04.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

- PeVL 12/2013 vp

Valmistunut:

- PeVL 12/2013 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 13.03.2013

Käsittely päättynyt 16.04.2013 YmVL 8/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

21.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Sami Nikander, Kemianteollisuus ry (K)

- metsäasiantuntija Karoliina Niemi, Metsäteollisuus ry (K)

- johtaja Janne Rantala, Arizona Chemical Oy (K)

- johtaja Marko Janhunen, UPM-Kymmene Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

- Forchem Oy (K)

- Neste Oil Oyj (K)

- Öljyalan Keskusliitto (K)

- Bioenergia ry (K)

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

10.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.04.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 8/2013 vp

​​​​