HE 130/2005

HE 130/2005

laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 22.11.2005 StVM 27/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

11.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Toimihenkilöjärjestö STTK ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardian kannanotot

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lainopillinen asiamies Janne Makkula, Suomen Yrittäjät

- toiminnanjohtaja Juhani Talonen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

15.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Yleiskeskustelu

22.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 27/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 25.10.2005 TyVL 13/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

04.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali-ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

Jatkettu I käsittely

06.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutuspoliittinen asiamies Petri Lempinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija, OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

13.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

- toiminnanjohtaja Juhani Talonen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (K)

18.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimialapäällikkö Elina Peurala, Porin työvoimatoimisto (K)

- toiminnanjohtaja Veikko Lahtinen, Ylöjärven työvoimatoimisto (K)

21.10.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

21.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

25.10.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 13/2005 vp

​​​​