HE 130/2008

HE 130/2008

laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 102/2007LA 109/2008LA 94/2008

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2008

Käsittely päättynyt 04.11.2008 StVM 23/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Hanna Kiiskinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 102/2007 vp, LA 94/2008 vp

Valmistava keskustelu

04.11.2008

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 109/2008 vp

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 23/2008 vp

​​​​