HE 130/2010

HE 130/2010

laiksi Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 17.11.2010 LiVM 17/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.09.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- VM:n asiantuntijalausunto etukäteen tutustuttavaksi

23.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö (K)

- apulaisjohtaja Seppo Reimavuo, Kilpailuvirasto (K)

- liikennepäällikkö Valtteri Laine, Liikenteen turvallisuusvirasto (K)

- toimitusjohtaja Matti Pajula, Luotsausliikelaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

28.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja, merikapteeni Joakim Håkans, Baltic Pilot Ltd. (K)

- puheenjohtaja Antti Rautava, Luotsiliitto (K)

- varatuomari Ilmari Haapajoki, Luotsiliitto

- toimitusjohtaja Olof Widén, Suomen Varustamot ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Konepäällystöliitto (K)

- Suomen Laivanpäällystöliitto (K)

- Suomen Satamaliitto (K)

28.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Luotsausliikelaitoksen selvitykset Luotsausmaksuvertailu 2010 ja Luotsauskäytännöt eri maissa

29.10.2010

Epävirallinen keskustelu

12.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 17/2010 vp

​​​​