HE 130/2012

eduskunnalle eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2012 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.10.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 16.10.2012

Käsittely päättynyt 16.04.2013 MmVM 1/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- vanhenpi hallitussihteeri Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö

- erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja Taina Aaltonen, Elintarviketurvallisuusvirasto (K)

Kirjaus

14.02.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

21.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläinlääkäri Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- professori Timo Soveri, Helsingin yliopisto

- vanhempi tutkija Kirsi Partanen, MTT, Kotieläintuotannon tutkimus (K)

- erikoistutkija Katri Jalava, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- tutkimusjohtaja Riitta Rahkonen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (K)

- tulliylitarkastaja Heli Lampela, Tulli (K)

- puheenjohtaja, ELL Kirsi Sario, Suomen Eläinlääkäriliitto (K)

Käsittely

21.02.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 1/2013 vp

28.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi, Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry (K)

- jalostusjohtaja Pirkko Taurén, FABA (K)

- toimitusjohtaja Anu Toivonen, Suomen Kalankasvattajaliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Markku Mähönen, Suomen Kennelliitto ry (K)

Kirjaus

28.02.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Hippos ry (K)

- Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto ry (K)

- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (K)

28.02.2013

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitykset.

Käsittely

19.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, maa- ja metsätalousministeriö

- vanhenpi hallitussihteeri Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Kirjaus

19.03.2013

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n (täydentävä) selvitys.

Käsittely

21.03.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitykset.

Jatkettu valmistava keskustelu

16.04.2013

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 11.4.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 1/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.10.2012

Käsittely päättynyt 20.02.2013 PeVL 1/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.10.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

12.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, maa- ja metsätalousministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- erikoistutkija, oikeustieteen tohtori Juha Lavapuro, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Pekka Länsineva, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.02.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 1/2013 vp