HE 130/2013

eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2013

Käsittely päättynyt 01.10.2013 StVM 11/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Annika Juurikko, sosiaali- ja terveysministeriö

- erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Alpo Heikkinen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

- ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, (K)

Ei huomautettavaa:

- oikeusministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely