HE 130/2014

HE 130/2014

eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 02.12.2014 VaVM 32/2014 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.09.2014

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.12.2014

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 32/2014 vp

Verojaosto

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Anu Rajamäki, valtiovarainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Antti Sinkman, valtiovarainministeriö

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

02.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Seppo Villa, Helsingin yliopisto (K)

- professori Esko Linnakangas, Helsingin yliopisto (K)

- professori Seppo Penttilä, Tampereen yliopisto (K)

- professori Veikko Vahtera, Tampereen yliopisto (K)

- professori (emeritus) Raimo Immonen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys (K).

15.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Terhi Järvikare, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry (K)

- johtava lakimies Juha Koponen, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssialan Keskusliitto (K)

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen jäsen Ari Mäkelä, Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry (K)

- lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen, Pellervo-Seura ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta, Pellervo-Seura (K)

- henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Merja Hokkanen, Tuko Logistics Osuuskunta (K)

- asianajaja Mika Ohtonen, Tuko Logistics Osuuskunta (K)

Ei huomautettavaa:

- maa- ja metsätalousministeriö.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- LSO Osuuskunta (K)

- Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK (K)

- Osuustoiminnan Kehittäjät Coop Finland ry (K)

22.10.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

24.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Tax Director Anna-Liisa Aminoff-Lindblad, Metsä Group (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Anu Rajamäki, valtiovarainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Antti Sinkman, valtiovarainministeriö (K)

21.11.2014

Valmistava keskustelu

26.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

28.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

02.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

​​​​