HE 131/2003

HE 131/2003

laiksi taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä edellä sanottujen lakien muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 04.11.2003

Käsittely päättynyt 25.11.2003 StVM 21/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

05.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

21.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- SAK:n ja Akava ry:n kirjalliset kannanotot

- hallitusneuvos Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

- aktuaarijohtaja Pentti Tervola, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (K)

- lakimies Marja-Liisa Pelander, Työeläkelaitosten Liitto ry TELA

- johtaja Markku Koponen, Palvelutyönantajat

- asiantuntija Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

25.11.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 21/2003 vp

​​​​