HE 131/2004

HE 131/2004

esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.09.2004 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 09.09.2004

Käsittely päättynyt 22.09.2004 TyVM 9/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

08.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raili Hartikka, työministeriö

- hallitusneuvos Pasi Koskinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

- ylitarkastaja Tomi Peltomäki, Verohallitus (K)

Kirjaus

10.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

10.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Katja Lehto-Komulainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- varatuomari, asiamies Mikko Nyyssölä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

- asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

- yksikön päällikkö Arto Tolonen, Uudenmaan TE-keskus

Merkitty saapuneeksi

- Verohallituksen sekä Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n kirjalliset lausunnot.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

22.09.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 9/2004 vp

​​​​