HE 131/2005

HE 131/2005

laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 13/2003LA 5/2005

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 08.11.2005 StVM 21/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

20.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Raija Heinola, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Merja Salanko-Vuorela, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry (K)

Jatkettu I käsittely

26.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vanhustyön keskusliiton kirjallinen lausunto

- toiminnanjohtaja Varpu Kettunen, Alzheimer-keskusliitto ry (K)

- vammaisasiamies, lakimies Elina Akaan-Penttilä, Invalidiliitto (K)

- vammaisasiamies, varatuomari Sirkka Sivula, Kehitysvammaisten Tukiliitto (K)

- toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kunnas, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (K)

27.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- sosiaali- ja lähityön päällikkö Tarja Kivekäs, Helsingin kaupunki (K)

- projektipäällikkö Erkki Teinilä, Tampereen kaupunki (K)

- sosiaalijohtaja Hanna Ahonen, Nokian kaupunki (K)

- vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Etholèn-Rönnberg, Sipoon kunta (K)

- vastaava edunvalvonta-asiamies Juhani Oinonen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 13/2003 vp, LA 5/2005 vp

28.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine asiantuntijalausuntojen johdosta

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

08.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 21/2005 vp

​​​​