HE 131/2006

laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.09.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 18.09.2006

Käsittely päättynyt 29.11.2006 StVM 46/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Suomen Yrittäjien kirjallinen kannanotto

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos (K)

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 46/2005 vp