HE 131/2014

eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 perustuslakivaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 tarkastusvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 sivistysvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 talousvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 ympäristövaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 23.09.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: TAA 1-538/2014 vp

Käsittelyyn yhdistetty HE 247/2014 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 12.12.2014 VaVM 37/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TAA 1-538/2014 vp

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 247/2014 vp

Ennakkokäsittely

16.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Antti Rinne, valtiovarainministeriö (K)

- ylijohtaja Jukka Pekkarinen, valtiovarainministeriö (K)

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö (K)

- ylijohtaja Lasse Arvela, valtiovarainministeriö (K)

23.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.09.2014

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

- muut erikoisvaliokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa eli viimeistään 20.10.2014.

07.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Päivi Laajala, valtiovarainministeriö (K)

- finanssineuvos Markku Nissinen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Tero Tyni, Suomen Kuntaliitto (K)

- tutkimusprofessori Markku Pekurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- talouspäällikkö Antti Niemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

10.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Georg Henrik Wrede, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Elina Palola, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry (K)

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Jorma Karhu, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- pääjohtaja Aulis Pitkälä, Opetushallitus (K)

- koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Piia Kuosmanen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys; Kelan toimeenpaneman työttömyysturvan ennakkomaksun ja 300 euron suojaosuuden toimeenpanosta (K).

Merkitty saapuneeksi lausunto

- ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinomin

- isteriö, ympäristöministeriö

21.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Sixten Korkman,

- professori Pertti Haaparanta, Aalto-yliopisto (K)

- ylijohtaja Juhana Vartiainen, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

- tutkimusjohtaja Markku Kotilainen, ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (K)

- valtiotieteiden tohtori, dosentti Jaakko Kiander, (K)

24.10.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 29/2014 vp, UaVL 4/2014 vp, TrVL 2/2014 vp, PuVL 9/2014 vp, HaVL 26/2014 vp, LaVL 17/2014 vp, LiVL 5/2014 vp, MmVL 38/2014 vp, SiVL 11/2014 vp, StVL 10/2014 vp, TaVL 37/2014 vp, TuVL 3/2014 vp, TyVL 9/2014 vp, YmVL 19/2014 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- opetus- ja kulttuuriministeriön kirjallinen lausunto (K).

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

- Valiokuntien lausunnot

14.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Tuotantokannustimet elokuva-alalla sekä bioteknologiaan liittyvistä uusista yritysmahdollisuuksista .

- Professori Antti Poso, Itä-Suomen yliopisto

- johtaja Mervi Holmén, Visit Finland - Finnish Tourist Board, MEK (K)

- toiminnanjohtaja Johanna Karppinen, FAVEX - Finnish Film & Audiovisual Export (K)

25.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

- budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen, valtiovarainministeriö

- johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, Suomen Pankki (K)

28.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimuskoordinaattori Eero Lehto, Palkansaajien tutkimuslaitos (K)

- ekonomisti Veera Holappa, Pellervon taloustutkimus PTT (K)

03.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

- Pääluokat 21-27

Yleiskeskustelu

- Pääluokat 21-27

04.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

- Esitelty jaostojen mietintöluonnokset 28-31

Yleiskeskustelu

- Pl 28-31

Yksityiskohtainen käsittely

- Pl 21-27

05.12.2014

Yksityiskohtainen käsittely

- Pääluokat 28-31

Esitelty mietintöluonnos

- Pääluokat 32, 33, 35, 36 ja tulot

Yleiskeskustelu

09.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

Yksityiskohtainen käsittely

- Pl 32, 33, 35, 36 ja tulot

10.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Antti Rinne, valtiovarainministeriö (K)

- osastopäällikkö, budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö (K)

12.12.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

12.12.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 37/2014 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

17.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoasiainministeriö (K)

- alivaltiosihteeri Pirkko Hämäläinen, ulkoasiainministeriö

- hallintojohtaja Pertti Rauhio, eduskunnan kanslia

- toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunnan kanslia (K)

18.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Leo Nissinen, Tulli

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- linnanvouti Anne Puonti, Tasavallan presidentin kanslia (K)

- osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Timo Rivinoja, puolustusministeriö (K)

- komentaja Petri Vähäkangas, Pääesikunta (K)

- suunnittelupäällikkö, eversti Asko Muhonen, Maavoimien esikunta (K)

- suunnittelupäällikkö, kommodori Erkki Mikkola, Merivoimien esikunta (K)

- suunnittelupäällikkö, eversti Jari Mikkonen, Ilmavoimien esikunta (K)

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Sanna Heikinheimo, sisäministeriö (K)

- resurssijohtaja Jyrki Wasastjerna, Poliisihallitus (K)

- päällikkö Antti Pelttari, suojelupoliisi (K)

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi (K)

- apulaispoliisipäällikkö Ilkka Koskimäki, Helsingin poliisilaitos

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

01.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- prikaatikenraali Pasi Kostamovaara, Rajavartiolaitos (K)

- pelastusylijohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtioneuvoston kanslia (K)

- Hätäkeskuslaitos (K)

02.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne, sisäministeriö (K)

- johtaja Jouko Salonen, Maahanmuuttovirasto (K)

- tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, sisäministeriö

- neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola, sisäministeriö

- erityisasiantuntija Tiina Ranta-Lassila, sisäministeriö (K)

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Antti Häikiö, sisäministeriö (K)

- erityisasiantuntija Jorma Kiviniemi, puolustusministeriö (K)

- vanhempi osastoesiupseeri Hannu Teittinen, puolustusministeriö

- johtaja Jukka Tuononen, Kriisinhallintakeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tulli (K)

- sisäministeriö (K)

09.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikönpäällikkö Mikko Kinnunen, ulkoasiainministeriö (K)

- lähetystöneuvos Jonna Laurmaa, ulkoasiainministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoasiainministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry (K)

- vt. pääsihteeri Heli Eräkorpi, Naisten Valmiusliitto ry (K)

- erityisasiantuntija Jorma Kiviniemi, Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta (K)

- vanhempi osastoesiupseeri Niclas von Bonsdorff, Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

15.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Heikki Allonen, Patria Oyj (K)

- Senior Vice President Mikko Myllykangas, Nammo Lapua Oy (K)

- toimialajohtaja Timo Hammar, Insta Group Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry (K)

16.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Riikka Laatu, ulkoasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Sarianne Palmula, ulkoasiainministeriö

- pääsihteeri Marikki Stocchetti, Kehityspoliittinen toimikunta (K)

- kehityspoliittinen asiantuntija Minna Havunen, Kepa ry (K)

22.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kirkon Ulkomaanapu (K)

- Suomen Pakolaisapu (K)

- Suomen UNICEF (K)

- Suomen UN Women - Finland UN Women ry (K)

- Upseeriliitto ry (K)

- Päällystöliitto ry (K)

- Aliupseeriliitto ry

- Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry (K)

- Rajaturvallisuusunioni ry (K)

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansainvälisten asioiden neuvos Tuomas Tapio, valtioneuvoston kanslia

- kaupallinen sihteeri Petri Kuurma, ulkoasiainministeriö

- yksikön päällikkö Nicola Lindertz, ulkoasiainministeriö

- teollisuusneuvos Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, ulkoasiainministeriö (K)

- valtiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö

Valmistava keskustelu

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysministeri Sirpa Paatero, ulkoasiainministeriö (K)

- erityisavustaja Sonja Kekkonen, ulkoasiainministeriö

- apulaisosastopäällikkö Riikka Laatu, ulkoasiainministeriö

06.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sisäministeri Päivi Räsänen, sisäministeriö (K)

- kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

Valmistava keskustelu

13.11.2014

Yleiskeskustelu

19.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Carl Haglund, puolustusministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SM /Rajavartiolaitos (K)

Valmistava keskustelu

20.11.2014

Yleiskeskustelu

27.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- ulkoasiainministeriö (K)

Jatkettu yleiskeskustelu

Verojaosto

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- PL 28, tulot, valtionvelka

- talouspäällikkö Jukka Nummikoski, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Lauri Taro, valtiovarainministeriö

- toimialajohtaja Teppo Koivisto, Valtiokonttori

05.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

- Tulot

Yksityiskohtainen käsittely

- Osastot 11 ja 15

Sivistys- ja tiedejaosto

12.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

17.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Jutta Petäjä, Opetushallitus (K)

19.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Tapio Kosunen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

26.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- OKM:n lisäselvitys (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Rauno Anttila, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

01.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Leena Treuthardt, Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

- varapuheenjohtaja, rehtori Tapio Huttula, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry (K)

- pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tutkimus- ja innovaationeuvosto (K)

- Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- yliopistonlehtori, FT Eeva-Leena Onnismaa, Helsingin yliopisto (K)

- Erityisasiantuntija Auli Setälä, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- vararehtori Christina Nygren-Landgärds, Åbo Akademi (K)

- puheenjohtaja Anitta Pakanen, Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry (K)

- professori, varadekaani Ullamaija Seppälä, Helsingin yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Akatemian lisäselvitys: Tanskassa toteutettuja uudistuksia (K)

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus (K)

- erityisasiantuntija Liese Eskelinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- puheenjohtaja Riikka Lindroos, Suomen Rehtorit ry (K)

- puheenjohtaja Otto Ahoniemi, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

10.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö

- opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Johanna Laukkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät ry (K)

- oppisopimusjohtaja Tarmo Välikoski, Omnian oppisopimustoimisto (K)

- oppisopimusjohtaja Anne Vuorinen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Akava ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- OAJ:n lisäselvitys:Talousarvioesityksen vaikutus lukiokoulutukseen (K)

15.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Juha Koponen, Veikkaus Oy (K)

- kehittämisjohtaja Kaisa Alanne, Kuurojen Liitto ry (K)

- tulkkausalan yksikön johtaja, VTL Eeva Salmi, Humanistinen ammattikorkeakoulu (K)

17.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (K)

- Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- Finlands Svenska Skolungdomsförbund (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Minna Sirnö, Taiteen edistämiskeskus (K)

- puheenjohtaja Elina Mäntylä, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, Suomen Teatterit ry

22.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Anu Laitila, Lukukeskus (K)

- toimistopäällikkö Kristiina Kontiainen, Suomen kirjastoseura (K)

- ylijohtaja Elina Anttila, Suomen kansallismuseo (K)

- pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto (K)

- hallintojohtaja Janne Puhakka, Suomen Kansallisgalleria (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ihmisoikeusliitto (K)

- Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- Vapaa Sivistystyö ry (K)

- Neuvontajärjestöt (K)

24.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Minna Paajanen, Valtion liikuntaneuvosto (K)

- pääsihteeri Teemu Japisson, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (K)

- dekaani Lasse Kannas, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

- toimitusjohtaja Petri Tarkkanen, Kisakallion Urheiluopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI (K)

- Opintokeskukset ry (K)

- Sanasto ry (K)

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- Suomi-koulujen tuki ry (K)

- Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (K)

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- säveltäjä, puheenjohtaja Ilkka Niemeläinen, Forum Artis ry (K)

- toiminnanjohtaja Petra Havu, Suomen Taiteilijaseura (K)

- författaren Peter Mickwitz, Finlands svenska författareförening rf (K)

- toiminnanjohtaja Suvi Oinonen, Suomen Kirjailijaliitto ry (K)

- pääsihteeri Sanna Manninen, Forum Artis ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Etäkoulu Kulkuri (K)

- Sofia-opisto (K)

- Karjalan liitto (K)

- Kesälukioseura ry (K)

07.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Päivi Kärkkäinen, Suomen Kansallisooppera (K)

- toiminnanjohtaja Sanna Rekola, Tanssin Tiedotuskeskus (K)

- sisäministeri Päivi Räsänen, sisäministeriö (K)

- kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö (K)

- johtaja Harri Syväsalmi, opetus- ja kulttuuriministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansalaisopistojen liitto KoL (K)

- Taiteen edistämiskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Forum Artis ry:n lisäselvitys (K)

12.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asunto- ja kulttuuriministeri Pia Viitanen, ympäristöministeriö (K)

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Rauno Anttila, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

14.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- korkeakouluneuvos Ari Saarinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Opetushallitus (K)

- Saamelaiskäräjät (K)

- Suomen vapaakristillinen neuvosto SVKN ry (K)

Valmistava keskustelu

19.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikunta-asioista vastaava ministeri Carl Haglund, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Rauno Anttila, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Valmistava keskustelu

21.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

26.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

28.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

03.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Maatalousjaosto

19.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- toiminnanjohtaja Johan Åberg, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf (K)

26.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- toimitusjohtaja Jouko Setälä, ProAgria Keskusten Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Kim Nordling, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund (K)

- toimitusjohtaja Seppo Hassinen, Suomen 4H-liitto (K)

- toiminnanjohtaja Simo Moisio, Arktiset Aromit ry (K)

01.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Matti Hyytinen, Maanmittauslaitos (K)

- ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- tutkimusjohtaja Vesa Ruusila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- toiminnanjohtaja Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys (K)

- johtaja Tuula Heinonen, Eläinkokeiden vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM (K)

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Harri Kukka, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- kalatalousylitarkastaja Roni Selén, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- järjestöpäällikkö Risto Vesa, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen ammattikalastajaliitto - SAKL (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Stina Koivisto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Nylands Fiskarförbund rf (K)

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maatalousylitarkastaja Leena Seppä, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hankepäällikkö Anu Arolaakso, EkoCentria (K)

- johtaja Pirjo Siiskonen, Luomuinstituutti (K)

- ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tulli (K)

15.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Petri Liesivaara, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

- maatalousekonomisti Tapani Yrjölä, Pellervon taloustutkimus PTT (K)

- johtaja Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- päällikkö Anneli Leivo, Metsähallitus (K)

- kehitys- ja ympäristöpäällikkö Antti Otsamo, Metsähallitus (K)

17.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsäntutkimuslaitos (K)

- Suomen Hevostietokeskus ry (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- asiantuntija Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- metsäasiantuntija Stefan Borgman, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf (K)

- neuvotteleva virkamies Juha Palonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylijohtaja Leena Tenhola, Maaseutuvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi

- MMM:n selvitys Metsähallituksen tuloutustavoitteesta (K)

22.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

- metsäneuvoja, LKV, SPV- ja veroasiantuntija Timo Hannonen, Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Nuutinen, Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys (K)

- toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

- järjestöpäällikkö Ilpo Puputti, METO - Metsäalan asiantuntijat ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

24.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus (K)

- neuvotteleva virkamies Leena Westerholm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Metsäteollisuus ry:n lisäselvitys (K)

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmajohtaja Lauri Hetemäki, Euroopan metsäinstituutti (European Forest Institute, EFI) (K)

- toimitusjohtaja Heikki Juutinen, Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

07.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- strateginen johtaja Sixten Sunabacka, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Valmistava keskustelu

12.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo, maa- ja metsätalousministeriö (K)

14.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo, maa- ja metsätalousministeriö (K)

19.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

03.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

Liikennejaosto

02.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö

- liikenneneuvos Riitta Viren, liikenne- ja viestintäministeriö

11.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Antti Vehviläinen, Liikennevirasto (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Simo Kerkelä, Liikennevirasto (K)

- hallituksen puheenjohtaja Kyösti Vesterinen, Suomen Vesitieyhdistys ry

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoimitusjohtaja Hans Ahlström, Suomen Varustamot ry (K)

- liittosihteeri Kenneth Bondas, Suomen Merimies-Unioni SMU ry

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Kari Ruohonen, Liikennevirasto (K)

- yksikön päällikkö Matti Levomäki, Liikennevirasto (K)

- toimitusjohtaja Mikael Aro, VR-Yhtymä Oy (K)

02.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vs. kehittämisjohtaja Satu Sikanen, Etelä-Karjalan liitto (K)

- suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, Etelä-Pohjanmaan liitto (K)

- maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto (K)

- yli-insinööri, suunnittelujohtaja Heikki Pusa, Hämeen liitto (K)

- maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto (K)

- maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto (K)

- liikenneinsinööri Pekka Kokki, Keski-Suomen liitto (K)

- maakuntajohtaja Juha Haapaniemi, Kymenlaakson Liitto (K)

- maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto (K)

- yhteyspäällikkö Elina Suojanen, Pirkanmaan liitto (K)

- liikenneasiantuntija Tero Voldi, Pohjanmaan liitto (K)

- yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

- suunnittelujohtaja Jussi Rämet, Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto (K)

- erityisasiantuntija Tapio Ojanen, Päijät-Hämeen liitto (K)

- maakuntajohtaja Pertti Rajala, Satakuntaliitto (K)

- liikenneinsinööri Erkki Vähätörmä, Uudenmaan liitto (K)

- kehittämispäällikkö Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto (K)

07.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (K)

- toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki, Suomen Taksiliitto (K)

09.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Päivi Hillner, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- toimitusjohtaja Kari Savolainen, Finavia Oyj

- operatiivinen johtaja Ville Iho, Finnair Oyj

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Elina Thorström, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto (K)

- päällikkö Päivi Peltola-Ojala, Viestintävirasto (K)

16.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jussi Kaurola, Ilmatieteen laitos (K)

- toimitusjohtaja Tero Vauraste, Arctia Shipping Oy (K)

- jäänmurtotoiminnan johtaja Markus Karjalainen, Arctia Shipping Oy (K)

23.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- logistiikkapäällikkö Anu Kruth, Metsäteollisuus ry (K)

- asiantuntija Ari Kähkönen, Rakennusteollisuus RT ry (Infra ry) (K)

06.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Jorma Leppänen, Saaristoasiain neuvottelukunta (K)

- johtaja Matti Vehviläinen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (K)

- elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, Paraisten kaupunki (K)

- toimitusjohtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys (K)

- kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinnan kaupunki (K)

- Varkauden kauppakamariosaston hallituksen puheenjohtaja Jarkko Karvinen, Varkauden kaupunki (K)

- hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Metsäteollisuus ry:n lisäselvitys (K)

11.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- liikenneneuvos Sabina Lindström, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

13.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Laura Vilkkonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- asiantuntija Matti Spolander, Teknologiateollisuus ry (K)

- Yara Suomi Oy:n logistiikkapäällikkö Eero Hemming, Kemianteollisuus ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

18.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- logistiikkajohtaja Jussi Sarvikas, UPM-Kymmene Oyj

- logistiikkajohtaja Jari Voutilainen, Metsä Group (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikennevirasto (K)

20.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikönpäällikkö Otto Lahti, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (K)

- yksikönpäällikkö Kaisa Sainio, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

Valmistava keskustelu

25.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

Merkitty saapuneeksi

- Trafin lisäselvitys (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Stora Enso Oyj (K)

27.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikennevirasto (K)

03.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Työ- ja elinkeinojaosto

19.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ympäristöneuvos Oilinki-Nenonen Pirkko, ympäristöministeriö (K)

- ELY-johtaja Mirja Noukka, Liikennevirasto (K)

- johtaja Petri Knaapinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- ylijohtaja Leena Vestala, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- liiketoiminta-alueen johtaja Petri Kalliokoski, VTT (K)

- johtaja Heikki Isotalo, Mittatekniikan keskus (K)

10.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Ilona Lundström, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- talousjohtaja Ulla Hagman, Finnvera Oyj (K)

- johtaja Jouni Hakala, Suomen Teollisuussijoitus Oy (K)

15.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Juha Rissanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Lars Kolttola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- rahoitusyksikön päällikkö Taina Lommi, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, työ- ja elinkeinoministeriö

- maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- yli-insinööri, suunnittelujohtaja Heikki Pusa, Hämeen liitto (K)

- yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kylätoiminta ry (K)

22.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Jari Konttinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Mika Nykänen, Teknologiateollisuus ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät ry (K)

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- puheenjohtaja, vs. johtava velkaneuvoja Petra Einiö, Velkaneuvonta ry (K)

- varapuheenjohtaja Elvi Oikarinen, Velkaneuvonta ry (K)

- pääsihteeri Juha Beurling, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (K)

- työmarkkinaneuvos Marja Rantakaulio, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

07.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- toimitusjohtaja Markus Suomi, Finpro ry (K)

- toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

- ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus MEK

14.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työministeri Lauri Ihalainen, työ- ja elinkeinoministeriö

- elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, työ- ja elinkeinoministeriö

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö

19.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääekonomisti Olli Koski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija Elina Moisio, Akava ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

25.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

Kunta- ja terveysjaosto

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Päivi Voutilainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Tomas Forsström, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssineuvos Hannele Savioja, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, valtiovarainministeriö (K)

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö (K)

- osastopäällikkö, ylijohtaja Arto Kujala, oikeusministeriö (K)

- osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö (K)

- talousjohtaja Tapio Laamanen, oikeusministeriö (K)

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- yksikön päällikkö Päivi Lindberg, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- toimitusjohtaja Ritva Karinsalo, Ensi- ja turvakotien liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Raha-automaattiyhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi

- STM: Kustannukset pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen järjestämis- ja rahoitusvastuun siirrosta kunnille (K).

Merkitty saapuneeksi

- OM: Vaalimenot momentilla 25.50.20 vuosina 2015-2018 (K).

01.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- erityisasiantuntija Soile Paahtama, Suomen Kuntaliitto (K)

07.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Saara Leppinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tutkimusjohtaja Lasse Viinikka, HUS - Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta (K)

- toiminta-alueen johtaja Anna-Liisa Pasanen, Työterveyslaitos (K)

- johtaja Tarja Kauppila, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO (K)

- johtaja Pirjo Marjamäki, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- Säteilyturvakeskus STUK (K)

- Kansaneläkelaitos (K)

- Pääkaupungin Turvakoti ry (K)

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusprofessori Anja Noro, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- toiminnanjohtaja Marja Tuomi, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin Ensikoti ry (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Päivi Voutilainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- projektipäällikkö, FT Vaula Haavisto, Suomen sovittelufoorumi ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- THL:n lisäselvitys: kirjallinen vastaus vastuutyöntekijää koskien (K)

15.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Annika Parsons, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Hanna Nyfors, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori (K)

- puheenjohtaja Juhani Saari, Sotainvalidien Veljesliitto (K)

- hallituksen jäsen, sosiaali- ja terveystoimikunnan pj. Pekka Paatero, Suomen Sotaveteraaniliitto ry (K)

- Rintamaveteraaniliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

Merkitty saapuneeksi

- THL:n lisäselvitys pitkäaikaishoidon asiakasmääristä ym. (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

21.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastojohtaja Päivi Hämäläinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- Erityisasiantuntija Karri Vainio, Suomen Kuntaliitto (K)

22.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Hoitotyön tutkimussäätiö (K)

- Vankilavirkailijain Liitto VVL r.y. (K)

- Vankila- ja kriminaalityön henkilöstö ry (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluejohtaja Katri Järvinen, Etelä-Suomen rikosseuraamusalue (K)

- aluejohtaja Sauli Hautakangas, Länsi-Suomen rikosseuraamusalue (K)

- johtaja Ville-Veikko Pohjola, Pelson vankila (K)

04.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Rinnekoti-Säätiö (K)

- A-klinikkasäätiö (K)

- Helsingin Diakonissalaitos (K)

- Rauman seudun katulähetys (K)

- Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- sosiaalipoliittinen asiantuntija, YTM Tiina Lappalainen, Invalidiliitto ry (K)

- erityissuunnittelija Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Työterveyslaitoksen lisäselvitys: Työterveyshoitajien koulutuksesta ja Työterveyslaitoksen roolista siinä (K)

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laamanni Olli Saunanoja, Espoon käräjäoikeus (K)

- hallintopäällikkö Pekka Teikari, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- valtionsyyttäjä, hallintoyksikön päällikkö Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- valtakunnanvouti Juhani Toukola, Valtakunnanvoudinvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein oikeus (K)

- korkein hallinto-oikeus (K)

- Helsingin hovioikeus (K)

- Helsingin käräjäoikeus (K)

- Markkinaoikeus (K)

- Suomen tuomariliitto ry (K)

- Itä-Suomen hovioikeus (K)

- Itä-Suomen hallinto-oikeus (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

12.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, oikeusministeriö

- osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö

- osastopäällikkö, ylijohtaja Arto Kujala, oikeusministeriö

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö

- talousjohtaja Tapio Laamanen, oikeusministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rikosuhripäivystys (K)

Valmistava keskustelu

18.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- peruspalveluministeri Susanna Huovinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Päivi Voutilainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastopäällikkö Outi Antila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry - Barnpsykiaterföreningen i Finland rf (K)

- Suomen Nuorisopsykiatrinen Yhdistys ry (K)

19.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kuntaministeri Paula Risikko, valtiovarainministeriö (K)

- finanssineuvos Markku Nissinen, valtiovarainministeriö (K)

- ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Oikeuslaitoksen toimijoiden yhteinen lausunto (K)

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

25.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeri Rädyn lisäselvitys (K)

Merkitty saapuneeksi

- STM:n lisäselvitys (K)

26.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

03.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Asunto- ja ympäristöjaosto

12.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

- rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö

Päätetty jatkokäsittelystä.

19.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sunnittelupäällikkö Kimmo Huovinen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

26.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö (K)

- kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, Y-säätiö (K)

- johtaja Aija Tasa, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Kaisa Mäkelä, ympäristöministeriö (K)

- teknisen toimen johtaja Olavi Louko, Espoon kaupunki (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, Helsingin kaupunki

- vs. kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, Hyvinkään kaupunki (K)

- kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine, Vantaan kaupunki (K)

- kiinteistökehityspalveluiden johtaja Petri Liski, Turun kaupunki (K)

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoasiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Kuosa, Kunta-asunnot Oy (K)

- elinkeinojohtaja Anu Kärkkäinen, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- johtaja Mikko Suominen, VVO-yhtymä Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rakli ry

10.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen, Joensuun kaupunki (K)

- yleiskaavapäällikkö, palveluyksikön johtaja, arkkitehti SAFA Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki (K)

- kaupunginarkkitehti Erkki Jouhki, Lappeenrannan kaupunki (K)

- rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö (K)

- rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Rakennusteollisuus RT ry:n lisäselvitykset (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Omakotiliitto ry (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

Valmistava keskustelu

15.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Taina Nikula, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Pirkko Oilinki-Nenonen, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

- Järvenpään kaupunki (K)

- WWF (K)

- Pidä Lappi Siistinä ry (K)

17.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (K)

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- Suomen Vuokranantajat ry (K)

- Vailla vakinaista asuntoa ry (K)

- Nuorisoasuntoliitto (K)

- Asukasliitto ry (K)

- Vuokralaiset VKL ry (K)

- Kiinteistöliitto (K)

- Asokodit (K)

- Finanssialan Keskusliitto (K)

- Mäntsälän kunta (K)

- Nurmijärven kunta (K)

- Vihdin kunta (K)

- Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry (K)

- Natur och Miljö (K)

- John Nurmisen Säätiö (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö (K)

- erityisasiantuntija Magnus Nyström, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Heikki Pitkänen, Suomen ympäristökeskus (K)

- palvelujohtaja Harri Juvonen, Suomen ympäristökeskus (K)

24.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö (K)

- toimitusjohtaja Risto Bergbacka, Vesikolmio Oy (K)

- neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuntarahoitus Oyj (K)

- Kirkkonummen kunta (K)

- Tuusulan kunta (K)

- BirdLife Suomi (K)

05.11.2014

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Rainer Lahti, ympäristöministeriö (K)

- pääsihteeri Aija Bäckström, Pidä Saaristo Siistinä ry (K)

- toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies, Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y. (K)

- päällikkö Anneli Leivo, Metsähallitus (K)

07.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asunto- ja kulttuuriministeri Pia Viitanen, ympäristöministeriö (K)

- rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö (K)

Valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

12.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

Merkitty saapuneeksi

- YM:n lisäselvitys (K)

19.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen, ympäristöministeriö (K)

- hallintojohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

Valmistava keskustelu

26.11.2014

Esitelty mietintöluonnos

03.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 23.09.2014

Käsittely päättynyt 16.10.2014 PeVL 29/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

24.09.2014

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Tapio Laamanen, oikeusministeriö (K)

- osastopäällikkö, ylijohtaja Arto Kujala, oikeusministeriö

- hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, oikeusministeriö

- valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- varapuheenjohtaja Riikka Rask, Suomen tuomariliitto ry (K)

- varatoiminnanjohtaja Mikko Salo, Suomen Lakimiesliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.10.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 29/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 19.09.2014

Käsittely päättynyt 17.10.2014 UaVL 4/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Carl Haglund, puolustusministeriö

- neuvotteleva virkamies Timo Rivinoja, puolustusministeriö

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainministeriön muistio 2.9.2014

- valtiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö (K)

- alivaltiosihteeri Pirkko Hämäläinen, ulkoasiainministeriö

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Mikko Kinnunen, ulkoasiainministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoasiainministeriö

- lähetystöneuvos Jonna Laurmaa, ulkoasiainministeriö

14.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriön muistio 10.10.2014

- Oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- UM:n kirjallinen lausunto 10.10.2014

- ulkoasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- UM:n kirjallinen lausunto 14.10.2014

- ulkoasiainministeriö (K)

Valmistava keskustelu

15.10.2014

Yleiskeskustelu

- Jaettu lausuntoluonnos - versio 0.1

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

17.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.2

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi

- UM:n muistio 17.10.2014

Valmistunut:

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 23.09.2014

Käsittely päättynyt 16.10.2014 TrVL 2/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2014

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

23.09.2014

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

09.10.2014

Valmistava keskustelu

14.10.2014

Epävirallinen keskustelu

16.10.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 2/2014 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 16.09.2014

Käsittely päättynyt 16.10.2014 HaVL 26/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

19.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Matti Möttönen, sisäministeriö (K)

- poliisijohtaja Sanna Heikinheimo, sisäministeriö (K)

- valmiusjohtaja Janne Koivukoski, sisäministeriö (K)

- maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne, sisäministeriö (K)

- resurssijohtaja Jyrki Wasastjerna, Poliisihallitus (K)

Käsittely

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Hannele Savioja, valtiovarainministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Marianne Koivunen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- suunnittelupäällikkö Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Jouko Heikkilä, Suomen Kuntaliitto (K)

Asian ilmoittaminen

23.09.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jari Kallela, valtiovarainministeriö (K)

- neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- suunnittelija Minna Salminen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- asiamies Timo Nousiainen, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin poliisilaitos (K)

- keskusrikospoliisi (K)

- suojelupoliisi (K)

- Hätäkeskuslaitos (K)

- Vähemmistövaltuutettu (K)

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, Kouvolan kaupunki (K)

- rahoitusjohtaja Reijo Tuori, Espoon kaupunki (K)

- kuntakehityspäällikkö Seppo Tiainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

- Poliisihallitus (K)

- Tulli (K)

- Pelastusopisto (K)

- Joensuun kaupunki (K)

- Lahden kaupunki (K)

- Hämeen liitto (K)

- Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- STM:n lisäselvitys 24.9.2014

26.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

30.09.2014

Valmistava keskustelu

30.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Maahanmuuttovirasto (K)

- Oulun kaupunki (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi

- VM:n täydennys valiokunnalle 23.9.2014 jaettuun muistioon

03.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tietosuojavaltuutettu (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

08.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- sisäministeriön lisäselvitys

10.10.2014

Yleiskeskustelu

14.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

16.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 26/2014 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 23.09.2014

Käsittely päättynyt 17.10.2014 LaVL 17/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö (K)

- kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö (K)

- osastopäällikkö, ylijohtaja Arto Kujala, oikeusministeriö

- osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö

- talousjohtaja Tapio Laamanen, oikeusministeriö

- presidentti Pauliine Koskelo, korkein oikeus (K)

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

24.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hallinto-oikeus (K)

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus (K)

- laamanni Eero Takkunen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- pääjohtaja Esa Vesterbacka, Rikosseuraamuslaitos (K)

25.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen tuomariliitto ry (K)

- Valtakunnanvoudinvirasto (K)

25.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys

26.09.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.10.2014

Yleiskeskustelu

15.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- käräjäoikeuksien laamannien kannanotto

17.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 17/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 19.09.2014

Käsittely päättynyt 17.10.2014 LiVL 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Elina Selinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö

- liikenneneuvos Riitta Viren, liikenne- ja viestintäministeriö

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

- talousjohtaja Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- talousjohtaja Kristiina Tikkala, Liikennevirasto (K)

Asian ilmoittaminen

24.09.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

02.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- FiCom ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Liikenneviraston vastaukset esitettyihin kysymyksiin

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Helsingin seudun liikenne HSL (K)

- johtaja Jouni Karjalainen, Destia Oy (K)

- toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto (K)

- toimitusjohtaja Paavo Syrjö, Infra ry (K)

- asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto (K)

- hallintopäällikkö Timo Koskinen, Suomen Taksiliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- VR-yhtymä (K)

- Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY (K)

- Suomen Tieyhdistys (K)

10.10.2014

Valmistava keskustelu

15.10.2014

Epävirallinen keskustelu

15.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitys valtatien 22 ja Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäen osalta

17.10.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 5/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 16.09.2014

Käsittely päättynyt 17.10.2014 MmVL 38/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

- maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- tutkija Petri Liesivaara, MTT Taloustutkimus (K)

- toiminnanjohtaja Johan Åberg, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Ei huomautettavaa:

- Elintarviketeollisuusliitto ry

Asian ilmoittaminen

23.09.2014

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

- metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallintojohtaja Jorma Tolonen, Suomen metsäkeskus (K)

- metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

- metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

- aluejohtaja Jari Varjo, Metsäntutkimuslaitos (K)

- yksikön johtaja Jouko Lehtoviita, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsätalouden johtaja (va) Heikki Savolainen, Metsähallitus (K)

Kirjaus

03.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kauppapuutarhaliitto ry (K)

- Paliskuntain yhdistys (K)

- Vesilaitosyhdistys (K)

- Suomen 4H-liitto ry (K)

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (K)

- ProAgria Keskusten Liitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Valtiovarainministeriön lisäselvitys.

Käsittely

07.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vt. pääjohtaja Juhani Jokinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (K)

15.10.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

16.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n lisäselvitys.

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

17.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 38/2014 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 24.09.2014

Käsittely päättynyt 15.10.2015 PuVL 9/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Carl Haglund,

- yksikön johtaja, talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- komentaja Petri Vähäkangas, Pääesikunta (K)

- eversti Juha-Pekka Keränen, Pääesikunta (K)

- Maavoimien komentajan edustaja Pääesikunnassa, everstiluutna Marko Alamäki, Pääesikunta (K)

- Merivoimien suunnittelupäällikkö, kommodori Erkki Mikkola, Merivoimat (K)

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Tuija Karanko, Suomen Puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys ry (PIA ry) (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) (K)

Merkitty saapuneeksi

- PLM:n muistio 1.10.2014 määrärahaleikkauksista

09.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Petteri Leino, Aliupseeriliitto ry (K)

- puheenjohtaja Sakari Vuorenmaa, Päällystöliitto ry (K)

- puheenjohtaja Jari Rantala, Upseeriliitto ry (K)

- puheenjohtaja Ville Blom, Varusmiesliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.10.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

Valmistunut:

- PuVL 9/2014 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 19.09.2914

Käsittely päättynyt 17.10.2014 SiVL 11/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

12.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Rauno Anttila, opetus- ja kulttuuriministeriö

- opetusneuvos Jorma Karhu, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Käsittely

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus (K)

- erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Olavi Arra, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- puheenjohtaja Riikka Lindroos, Suomen Rehtorit ry (K)

- puheenjohtaja Otto Ahoniemi, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

Asian ilmoittaminen

23.09.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

23.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- ylijohtaja Rauno Anttilan kirjallinen lausunto, liittyy ennakkokuulemiseen 12.9.

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Heikki Sederlöf, Opetushallitus (K)

- yksikön päällikkö Sirkka-Liisa Kärki, Opetushallitus (K)

- neuvotteleva virkamies Liisa Winqvist, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- erityisasiantuntija Kurt Torsell, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto

- pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- puheenjohtaja Aaro Harju, Vapaa Sivistystyö ry (K)

26.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

- johtaja Minna Sirnö, Taiteen edistämiskeskus (K)

- puheenjohtaja Tuire Hindikka, Pohjois-Karjalan taidetoimikunta

- puheenjohtaja Samu Forsblom, Pohjois-Pohjanmaan ja kainuun taidetoimikunta

- puheenjohtaja Kari Levola, Varsinais-Suomen taidetoimikunta

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (K)

- Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry (K)

- Taiteen edistämiskeskuksen henkilöstön edustajat (K)

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

30.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin kaupunki

- Jyväskylän kaupunki

- Turun kaupunki

- Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

- Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

- Vantaan kaupunki

- Tampereen kaupunki

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus

- Uudenmaan ELY-keskus

- Suomen Lukiolaisten Liitto ry

- Opetushallituksen henkilöstöjärjestöt

Merkitty saapuneeksi

- Taiteen edistämiskeskuksen lisäselvitys, liittyy asiantuntijakuulemiseen 26.9.

02.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Riitta Moisander, Etelä-Savon taidetoimikunta (K)

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutuspäällikkö Mikko Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Ida Mielityinen, Akava ry (K)

- asiantuntija Marita Aho, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (K)

08.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lukukeskus (K)

- Sanasto ry (K)

- Keski-Suomen ELY-keskus

- Sininauhaliitto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

10.10.2014

Valmistava keskustelu

17.10.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 11/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 19.09.2014

Käsittely päättynyt 15.10.2014 StVL 10/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

16.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö (K)

- talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Päivi Voutilainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö

- apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Tero Tyni, Suomen Kuntaliitto (K)

19.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Kai Ollikainen, Kansaneläkelaitos (K)

- pääjohtaja Juhani Eskola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- talouspäällikkö Antti Niemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- pääekonomisti Jussi Ahokas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

19.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

23.09.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

23.09.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Jukka Pekkarinen, valtiovarainministeriö

- budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö

- osastopäällikkö Outi Antila, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Päivi Voutilainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, sosiaali- ja terveysministeriö

01.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talouspäällikkö Antti Niemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- tutkimusjohtaja Olli Kangas, Kansaneläkelaitos (K)

- talouspäällikkö Pekka Kivilevo, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos (K)

- johtaja Hannu Koponen, Säteilyturvakeskus STUK (K)

- johtaja Pirjo Marjamäki, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus (K)

- johtaja Tarja Kauppila, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) (K)

07.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

08.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- Kelan lisäselvitys

08.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

08.10.2014

Valmistava keskustelu

14.10.2014

Esitelty lausuntoluonnos

14.10.2014

Yleiskeskustelu

15.10.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 10/2014 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 19.09.2014

Käsittely päättynyt 21.10.2014 TaVL 37/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

19.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

23.09.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, työ- ja elinkeinoministeriö

- pääjohtaja Pekka Soini, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- pääjohtaja Erkki K. M. Leppävuori, Teknologian tutkimuskeskus VTT (K)

- toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj (K)

- johtaja Jouni Hakala, Suomen Teollisuussijoitus Oy (K)

- ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (K)

- Palkansaajien tutkimuslaitos PT (K)

- Velkaneuvonta ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

07.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vuorineuvos Jorma Eloranta,

- toiminnanjohtaja Heikki Kauppi, Tekniikan Akateemiset ry (K)

- toimitusjohtaja Pertti Korhonen, Outotec Oyj (K)

- toimitusjohtaja Pentti Patosalmi, Ferroplan Oy (K)

08.10.2014

Valmistava keskustelu

16.10.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 16.10.2014

Yksityiskohtainen käsittely

21.10.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos 21.10.2014

Valmistunut:

- TaVL 37/2014 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 22.10.2014 TuVL 3/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

24.09.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

01.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Jorma Karhu, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Marja Makarow, Suomen Akatemia (K)

- pääsuunnittelija Kai Husso, Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN) (K)

- johtaja Hannu Kemppainen, Teknologian kehittämiskeskus Tekes (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

10.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Jukka Kola, Helsingin yliopisto (K)

- johtaja Riikka Heikinheimo, Suomen Akatemia (K)

15.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Tuula Teeri, Aalto-yliopisto (K)

- apulaisjohtaja Lauri Kaira, Gramex ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry (K)

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Juhani Eskola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- tieteelline johtaja Anne-Christine Ritschkoff, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lappeenrannan teknillinen yliopisto

- Lappeenrannan teknillinen yliopisto (K)

22.10.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TuVL 3/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 19.09.2014

Käsittely päättynyt 16.10.2014 TyVL 9/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

23.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Taina Eckstein, valtiovarainministeriö (K)

- osastopäällikkö Leo Suomaa, sosiaali- ja terveysministeriö

- talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Annamari Asikainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- pääekonomisti Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija Tarja Arkio, Akava ry (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspäällikkö Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus (K)

- palvelupäällikkö Caritta Perttunen, Uudenmaan TE-toimisto, Espoo (K)

- etuuspäällikkö Jorma Viitala, KELA (K)

- erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka, Lahden kaupunki (K)

- työllisyyspalveluiden päällikkö Seija Mustonen, Oulun kaupunki (K)

26.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys 23. ja 24.9.2014

01.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

Valmistava keskustelu

08.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

14.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriö

15.10.2014

Yleiskeskustelu

16.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 9/2014 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 17.10.2014 YmVL 19/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö

- hallintojohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö (K)

- pääsuunnittelija Tommi Laanti, ympäristöministeriö (K)

- rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö

- johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

- asuntoasiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja Aija Tasa, RAKLI ry (K)

- kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy

07.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Pirkko Oilinki-Nenonen, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Lauri Taro, valtiovarainministeriö (K)

- johtaja Erkki Kantola, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (K)

- johtaja Olli Madekivi, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö (K)

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu, Suomen Kuntaliitto (K)

- projekti-insinööri Henna Luukkonen, Suomen Kuntaliitto

08.10.2014

Valmistava keskustelu

09.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Aulikki Alanen, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö (K)

- metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö

- ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen, Metsähallitus

- hallintopäällikkö Jarmo Leskinen, Metsähallitus (K)

- puheenjohtaja Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö (K)

- erityisasiantuntija Magnus Nyström, ympäristöministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Jorma Rytkönen, Suomen ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Vesilaitosyhdistys ry (K)

10.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

Jatkettu valmistava keskustelu

15.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen ympäristökeskuksen muistio haja-asutuksen jätevesien käsittelyn toimeenpanosta.

Jatkettu valmistava keskustelu

17.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 19/2014 vp