HE 132/2005

HE 132/2005

sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 06.10.2005 StVM 13/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

30.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

- toimistopäällikkö Jouko Himanen, Valtiokonttori (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

06.10.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 13/2005 vp

​​​​