HE 133/2005

HE 133/2005

laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 08.11.2005 StVM 20/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

26.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Outi Luoma-aho, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Juha Luomala, Perhehoitoliitto (K)

I käsittely

28.10.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

08.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 20/2005 vp