HE 133/2008

laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2008 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 22.09.2008

Käsittely päättynyt 23.10.2008 TyVM 8/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Sanna Pekkarinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Ritva Partinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- ylilääkäri Kari Kaukinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- kehittämispäällikkö Janne Pesonen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- lakiyksikön päällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

16.10.2008

Valmistava keskustelu

23.10.2008

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 8/2008 vp