HE 133/2009

HE 133/2009

vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 105/2009LA 122/2008LA 127/2007LA 20/2009LA 61/2009TPA 48/2009

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 24.11.2009 VaVM 39/2009 vp

Käsittelyvaiheet

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

24.11.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

24.11.2009

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 105/2009 vp, LA 122/2008 vp, LA 127/2007 vp, LA 20/2009 vp, LA 61/2009 vp, TPA 48/2009 vp

Valmistunut:

- VaVM 39/2009 vp

Verojaosto

22.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Fransiska Pukander, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Elina Seppälä, Verohallitus

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Pekka Immeli, Akava ry (K)

- osastopäällikkö Tomi Viitala, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

01.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tarkastaja Harri Uusnäkki, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- verolakimies, VT Jouko Jormalainen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- verotuksen erityisasiantuntija Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry (K)

- yksikön päällikkö Pirkko Lento, YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry (K)

- Linja-autoliitto (K)

- ympäristöministeriö (K)

06.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät ry (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

- Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

16.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys (työsuhdematkalippu).

20.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Paikallisliikenneliitto ry:n lisäselvitys.

Valmistava keskustelu

03.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- YTV:n lisäselvitys.

06.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- Valtiovarainministeriön lisäselvitys.

13.11.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

17.11.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

- alustava mietintöluonnos.

20.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät ry (K)

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

24.11.2009

Yleiskeskustelu