HE 133/2010

HE 133/2010

laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 72/2009

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 01.10.2010 StVM 20/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysjohtaja Klaus Halla, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtava lakimies Veikko Havo, Valtiokonttori

Epävirallinen keskustelu

01.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 72/2009 vp

Valmistunut:

- StVM 20/2010 vp

​​​​