HE 133/2012

eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2012 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.10.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.10.2012 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: TPA 8/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.10.2012

Käsittely päättynyt 05.12.2012 TyVM 7/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

24.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- ekonomisti Heikki Taulu, Akava ry (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

25.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto (K)

06.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Mari Köngäs, Kansaneläkelaitos

- työvoimapalvelujen asiantuntija Ritva Sillanterä, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- toiminnanjohtaja Niina Jussila, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

- kassanjohtaja Merja Jokinen, Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (K)

07.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Tero Hyttinen, Meri-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- paikallisjohtaja Kaj Mönkkönen, Pohjois-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- kehittämispäällikkö Tuula Hirvonen, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Salon työ- ja elinkeinotoimisto (K)

08.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vammaispoliittinen suunnittelija Anne Mäki, Vammaisfoorumi ry (K)

- työllisyyspäällikkö Taru Tammi, Vammaisfoorumi ry (K)

- tutkija/suunnittelija Simo Klem, VATES-säätiö (K)

- henkilöstöjohtaja Leena Olkkonen, S-ryhmä (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kehitysvammaliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön kirjallinen lisäselvitys.

09.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- etsivän työn ohjaaja Heidi Elo, Liedon kunta (K)

- pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- puheenjohtaja Jarno Lappalainen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (K)

13.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Rebecka Svedlin, Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- palveluvastaava Anu Laasanen, Sovatek-säätiö (K)

- palvelupäällikkö Mirja Willberg, Parik-säätiö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Työ- ja elinkeinoministeriön kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Vise Consulting Ltd Oy kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Harry Säisän kirjallinen lausunto.

14.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet,

- asiamies Mia Weckman, Tieteentekijöiden liitto-Forskarförbundet (K)

- sosiaalioikeuden professori Pentti Arajärvi, (K)

15.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- koulutusjohtaja Susan Calonius, Aktiiviakatemia (K)

- projektijohtaja Eija Kilgast, Sotainvalidien veljesliitto ry (K)

16.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin klubitalot ry (K)

20.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Tiina Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 41/2012 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kainuun Nuotta ry (K)

- Kaarinan Työttömät ry (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- vähemmistövaltuutetun kirjallinen lausunto.

23.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 32/2012 vp

Merkitty saapuneeksi

- Sotainvalidien Veljesliiton lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- työ- ja elinkeinoministeriön kirjallinen vastine.

30.11.2012

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitykset ja sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys.

Yleiskeskustelu

04.12.2012

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön ja Kehitysvammaliitto ry:n lisäselvitykset.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 8/2011 vp

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

05.12.2012

Merkitty saapuneeksi

- Kehitysvammaliitto ry:n täydennys 4.12.2012 päivättyyn lisäselvitykseen.

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 7/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.10.2012

Käsittely päättynyt 22.11.2012 PeVL 32/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.10.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

07.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Johanna Nyberg, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kaarlo Tuori, (K)

09.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Pentti Arajärvi, (K)

14.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

15.11.2012

Epävirallinen keskustelu

22.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 32/2012 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 17.10.2012

Käsittely päättynyt 16.11.2012 TaVL 41/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

17.10.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tuija Groop, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- kehittämispäällikkö Sari Mutka, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- työvoimasuunnittelija Raija Pennanen, Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät (K)

- johtaja Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

06.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Juhani Sundell, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- toimialajohtaja Helena Stenroos, Salon työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- toiminnanjohtaja Yrjö Westling, Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry (K)

- toimitusjohtaja Esa Lintula, Kehittämisyhtiö Keulink Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

08.11.2012

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitys 7.11.2012

15.11.2012

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 15.11.2012

16.11.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 16.11.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 41/2012 vp