HE 134/2005

HE 134/2005

laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 15.11.2005 YmVM 14/2005 vp

Käsittelyvaiheet

27.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

11.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö (K)

- teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo, kauppa- ja teollisuusministeriö

- toiminnanjohtaja Aija Tasa, Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry (K)

- toiminnanjohtaja Hannele Rämö, Asumisterveysliitto AsTe ry (K)

- johtava lakimies Helena Kinnunen, Suomen Kiinteistöliitto

- toiminnanjohtaja Juhani Nenonen, Suomen Omakotiliitto r.y. (K)

08.11.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 39/2005 vp.

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön vastine.

I käsittely

09.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Pyydetty lisäselvitys:

- sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Jatkettu I käsittely

15.11.2005

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

15.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön kirjallinen lausunto.

Valmistunut:

- YmVM 14/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 25.10.2005 PeVL 39/2005 vp

Käsittelyvaiheet

27.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

19.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Jatkettu I käsittely

20.10.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

25.10.2005

Yleiskeskustelu

- 21.10. esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 39/2005 vp

​​​​