HE 134/2009

HE 134/2009

laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 68/2009

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 06.11.2009 VaVM 31/2009 vp

Käsittelyvaiheet

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.10.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 15/2009 vp.

06.10.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

- StVL 15/2009.

06.11.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

06.11.2009

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 68/2009 vp

Valmistunut:

- VaVM 31/2009 vp

Verojaosto

22.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssisihteeri Jenni Oksanen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Meri Paavola, sosiaali- ja terveysministeriö

- tulliylitarkastaja Elise Luovula, Tullihallitus (K)

06.10.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 15/2009 vp.

09.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Lauri Mäkinen, British American Tobacco Nordic Oy (K)

- johtaja Harri Välimaa, Imperial Tobacco Finland Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Philip Morris Finland Oy.

13.10.2009

Valmistava keskustelu

23.10.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.09.2009

Käsittely päättynyt 01.10.2009 StVL 15/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssisihteeri Jenni Oksanen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Meri Paavola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- asiantuntijalääkäri Antero Heloma, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- toiminnanjohtaja Pertti Paakkinen, Hengitysliitto Heli ry (K)

- toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) (K)

24.09.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.10.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 15/2009 vp

​​​​