HE 134/2010

HE 134/2010

laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 27.10.2010 StVM 25/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

- yhteyspäällikkö Kurt Sandqvist, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

- lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Raimo Kivineva, Maatalouslomittajat ry (K)

- työmarkkinalakimies Henrika Nybondas-Kangas, Kunnallinen työmarkkinalaitos

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen lisäselvitykset

20.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön muistiot

20.10.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

26.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Budjettipäällikkö Mäkisen muistio

27.10.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 25/2010 vp

​​​​